Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Zespół Ekologii Opakowań - COBRO Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań

Kierownik Zespołu
mgr Krzysztof Wójcik
tel.: +48 22 8422011 wew.25
e-mail: krzysztof.wojcik@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
e-mail: do Zespołu BDE eko@cobro.org.pl

adresy email są dostępne pod linkiem
http://www.cobro.org.pl/index.php/kontakt

 

Prowadzi prace badawcze w zakresie:

 • technologii produkcji nowych materiałów opakowaniowych i opakowań oraz modernizacji technologii już stosowanych, a także analizy trendów w tym obszarze,
 • technologii recyklingu i odzysku materiałów opakowaniowych
  i opakowań oraz modernizacji technologii już stosowanych, a także analizy trendów
  w tym obszarze,
 • rozwoju metod oceny opakowań oraz ich przydatności do recyclingu, w tym powstałych z tych opakowań odpadów pod kątem aspektów środowiskowych,
 • ekologii i ekologistyki opakowań oraz korzystnych dla środowiska rozwiązań technicznych dotyczących produkcji i użytkowania opakowań oraz odzysku powstałych odpadów,
 • opakowań z biotworzyw, w tym biodegradowalnych i przydatnych do kompostowania,
 • aspektów środowiskowych opakowań oraz surowców wtórnych, w tym przydatności do recyklingu materiałowego oraz zawartości w wyrobach surowców odnawialnych, surowców mineralnych i surowców wtórnych,
 • projektów aktów prawnych z dziedziny ekologii opakowań i ochrony środowiska oraz udział w opracowywaniu takich projektów,
 • analiz środowiskowych opakowań (w tym biodegradowalnych i kompostowalnych), ich elementów, składników i systemów pakowania, technologii oraz powstałych odpadów opakowaniowych, zgodnie z przyjętymi standardami krajowymi oraz UE (Dyrektywa 94/62/WE oraz innymi aktami prawnymi i normatywnymi, w tym ISO 14020, 14040),
 • analiz rynkowych wprowadzanych nowych oraz aktualnie stosowanych opakowań pod względem ich przydatności do recyklingu, z uwzględnieniem funkcji ochronnej opakowań, specyfiki linii pakujących oraz trendów środowiskowych, prawnych i rynkowych wraz z rekomendacjami zmian.

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl