Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Zespół Biomateriałów i Nanotechnologii

Kierownik Zespołu 

dr inż. Maria Wiśniewska-Wrona 
tel.: +42 307 26 79

email: 
biomater@ibwch.lukasiewicz.gov.plmaria.wisniewska-wrona@ibwch.lukasiewicz.gov.pl

 

 

Zespół zajmuje się modyfikacją i opracowywaniem nowych biomateriałów w oparciu o polimery pochodzenia naturalnego i syntetycznego oraz wytwarzaniem nanowłókien z polimerów syntetycznych i naturalnych metodą elektroprzędzenia z roztworów dla celów medycznych i technicznych. 

Zespół dysponuje pomieszczeniem o klasie czystości ISO 8 (Strefa Czysta) wymaganym przy wytwarzaniu materiałów do zastosowań medycznych, farmaceutycznych, weterynaryjnych, stomatologicznych i inżynierii biomedycznej.

 

Główne kierunki badawcze:

 • biomateriały i ich zastosowanie, m.in. w medycynie, farmacji, stomatologii, inżynierii biomedycznej,
 • modyfikacja fizykochemiczna chityny i chitozanu – nowe formy użytkowe,
 • specjalne, wielofunkcyjne  materiały opatrunkowe z polimerów naturalnych
  i syntetycznych o działaniu hemostatycznym, przeciwbakteryjnym i przyśpieszającym proces gojenia ran w różnych fazach gojenia,  
 • biomateriały kompozytowe,
 • konstrukcja i modyfikacja implantów,
 • konstrukcja podłoży polimerowych do hodowli komórkowych,
 • preparaty o działaniu antynowotworowym w oparciu o formy użytkowe chitozanu,
 • modyfikacja polimerów i ich form użytkowych jako nośników leków i środków pomocniczych,
 • preparaty do ochrony, pielęgnacji i stymulacji wzrostu roślin w oparciu o surowce naturalne,
 • biokompozyty polimerowe na bazie polimerów naturalnych do otoczkowania nasion roślin strączkowych,
 • kompozyty polimerowe do oczyszczania wód i ścieków przemysłowych, 
 • wytwarzanie metodą elektroprzędzenia nanowłókien z polimerów syntetycznych
  i naturalnych do zastosowań medycznych i technicznych,
 • badania polimerów i innych substancji metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC),
 • analiza strukturalna polimerów i ich form użytkowych metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM).

 

Aparatura badawcza:

 • homogenizer przepływowy, IKA-WERKE LABOR PILOT 2000/4 - urządzenie do wytwarzania form użytkowych polimerów naturalnych
 • laboratoryjna suszarka rozpyłowa typu Mini Spray Dryer B-290, firmy Büchi - urządzenie przeznaczone do otrzymywania preparatów polimerowych w postaci proszku
 • suszarki sublimacyjne  ALPHA 2-4 z kominem oraz ALPHA 2-4 LSC plus, firmy Martin Christ - urządzenia przeznaczone do suszenia substancji z pominięciem fazy ciekłej
 • laboratoryjny homogenizer ultradźwiękowy UP200, firmy Hielscher - urządzenie do dezintegracji lub homogenizacji cieczy
 • demineralizator HLP-30UV do wytwarzania wody ultra czystej spełniającej wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999
 • automatyczny powlekator do otrzymywania powłok o zdefiniowanej grubości K202, firmy RK Printcoat Instruments
 • zestaw urządzeń do wytwarzania materiałów opatrunkowych, firmy Pro-mill s.c.
 • mieszalnik V=50l z systemem manualnym, firmy Pro-mill s.c.
 • wirówka MPW -380 R, z rotorem kątowym, firmy MPW Med.Instruments
 • sterylizator pionowy ASVE, półautomatyczny
 • zestaw do automatycznego pomiaru lepkości CT 52, firmy Schott
 • wiskozymetr Brookfielda, RV DV-II+ z oprzyrządowaniem
 • urządzenie do elektroprzędzenia nanowłókien model TL-Pro-BM, firmy TONG LI TECH (PRC) - umożliwia prowadzenie prac badawczych i wytwórczych w skali laboratoryjnej, głównie nad wytwarzaniem nanowłóknistych powłok płaskich i tubularnych
 • skaningowy mikroskop elektronowy, SEM, model Quanta 200, firmy FEI wraz z napylarką próżniową Q150R S - umożliwia badania morfologii powierzchni czy też przekrojów materiałów
 • różnicowy kalorymetr skaningowy, DSC, model Diamond, firmy Perkin Elmer - służy do badań właściwości termicznych polimerów i substancji małocząsteczkowych w stanie stałym, jak i ciekłym

 

 

 

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl