Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa mieszalnika (znak sprawy: FA.26.12.2018).

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawa mieszalnika (znak sprawy: FA.26.12.2018).

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie udzielane w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

  1. Termin składania ofert: 18.10.2018 do godziny 09:00
  2. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
  3. Sposób i miejsce składania ofert:

Oferty można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: m.jonczyk@ibwch.lodz.pl

Zapytanie ofertowe mieszalnik - FA.26.12.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl