Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Wydawnictwo

Czasopismo naukowe
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe (FTEE) to angielskojęzyczne czasopismo naukowe, poświęcone problemom naukowym i aplikacyjnym obejmującym szeroko pojęte dziedziny wytwarzania i przetwarzania polimerów włóknotwórczych, w tym biopolimerów, włókien, wyrobów włókienniczych (jak tkaniny, dzianiny i włókniny) oraz włóknistych (jak np. papier, tektura). Szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom bio- i nanotechnologii, biodegradacji oraz ochronie środowiska. W czasopiśmie publikowane są również materiały obejmujące ogólne zagadnienia związane z aspektami ekonomicznymi włókiennictwa, informacje o światowych osiągnięciach sztuki włókna oraz o konferencjach i sympozjach.

W Radzie Naukowej FTEE zasiadają wybitni naukowcy z 9 krajów. FTEE charakteryzuje się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim ciesząc się uznaniem licznych autorów i czytelników.

Czasopismo wydawane jest przez Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych od 1993 roku, a tytuł odzwierciedla jego pierwotny charakter. FTEE stanowiło forum dyskusji autorów z Polski oraz innych państw regionu przechodzącego transformacje polityczno-ekonomiczne. Obecnie publikowane są artykuły autorów pochodzących z całego świata. Czasopismo indeksowane jest przez czołowe światowe bazy danych, takie jak: Chemical Abstract, Referativny Zhurnal, Elsevier Geo Abstracts, Rapra Technology, World Textile Publications, Textile Institute – Manchester i British Library. Czasopismo znajduje się na Liście Filadelfijskiej (Master Journal List Clarivate Analytics, znanej poprzednio jako Thomson Reuters ISI Master Journal List) i w bazie naukowej IC Journals Master List. Od 2001 roku FTEE posiada Impact Factor (IF), który za rok 2019 wnosi 0,775 natomiast od 2009 Index Copernicus (ICV), który za rok 2019 wynosi 154,27.


W 1999 roku FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe zostało odznaczone Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia Włókienników Polskich, zaś w 2008 roku Nagrodę Miasta Łodzi otrzymał ówczesny Redaktor Naczelny mgr inż. Bogdan Mac.

Dwumiesięcznik dostępny jest w postaci drukowanej oraz w formie elektronicznej, jako „open access”. Obecnie czasopismo pozwala na rozpowszechnianie i konfrontację osiągnięć i wyników badań polskich naukowców z autorami z całego świata.

Informacje dla autorów dostępne na stronie czasopisma: www.fibtex.lodz.pl.


Kontakt
Kierownik
mgr inż. Janusz Kazimierczak

tel.: +48 42 307 19 98
e-mail: FTEE@ibwch.lukasiewicz.gov.pl

 

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl