Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Struktura organizacyjna i kompetencje

Instytutem zarządza jednoosobowo Dyrektor, któremu bezpośrednio podlegają:

  • Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych - kierujący pionem finansowym i administracyjnym

  • Sekretarz Naukowy – kierujący pionem naukowo-badawczym,

  • Pełnomocnicy: ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju, ds. obronnych, ds. ochrony informacji niejawnych, ds. jakości i Rzecznik Patentowy,

  • Zakład Doświadczalno-Produkcyjny Przemysłu Maszynowego

  • Zakład Doświadczalno-Produkcyjny Wytworów Kompozytowych

  • Zakład Certyfikacji Wyrobów Papierniczych,

  • Wydawnictwo

 

Schemat organizacyjny

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl