Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Status prawny

Status prawny: instytut badawczy.

 

Instytut działa na podstawie:

 

 • ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 poz. 534),
 • ustawy z 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 roku poz. 371),
 • zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z 14 września 1950 roku w sprawie utworzenia Instytutu Włókien Syntetycznych i Sztucznych, z późniejszymi zmianami,
 • zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego z 7 grudnia 1951 roku w sprawie przystosowania organizacji instytutu specjalnego pod nazwą Instytut Włókien Syntetycznych i Sztucznych do wymagań ustawy z 8 stycznia  1951 roku o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej (M.P. Nr A-105, poz. 1527),
 • rozporządzenia Ministra Gospodarki z 3 marca 2006 roku w sprawie reorganizacji Instytutu Włókien Chemicznych w Łodzi (Dz. U. Nr 49, poz. 352),
 • statutu uchwalonego przez Radę Naukową Instytutu 18 sierpnia 2019 roku zatwierdzonego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz sprawującego nadzór nad Instytutem Sieci 19.09.2019 roku,
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie połączenia z dniem 01.01.2019 r. Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO”
  i Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi,
 • uchwały nr  9/2019 Rady Centrum Łukasiewicz z dnia 29 października 2019 r. w sprawie połączenia
  z dniem 1 stycznia 2020 r. Sieć Badawcza Łukasiewicz - COBRO Instytut Badawczy Opakowań i Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych.

 

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl