Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Seminaria

Harmonogram seminariów organizowanych
 w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych
 w 2019 roku

TEMAT

PRELEGENT

DATA

 

Badanie procesu otrzymywania proszków polimerowych

 

dr inż. Sławomir Dutkiewicz

14.02.2019

 

Opracowanie metod badawczych
w zakresie oceny wpływu zanieczyszczeń na florę glebową w warunkach laboratoryjnych

 

dr inż. Katarzyna Dziedziczak

mgr inż. Bogusław Kowalski

Magda Szalczyńska

 

21.03.2019

seminarium przełożone na 11.04.2019

 

Kontynuacja prac badawczych w celu wytworzenia włókninowych produktów kosmetycznych z kopoliestru alifatyczno-aromatycznego z warstwą aktywną - Badanie parametrów metrologicznych oraz właściwości chemicznych, biodegradacyjnych oraz przeciwbakteryjnych

 

mgr inż. Monika Owczarek

mgr inż. Monika Szkopiecka

mgr inż. Marzena Dymel

mgr inż. Michał Kudra

mgr inż. Sylwia Jagodzińska

mgr inż. Karolina Gzyra-Jagieła

 

11.04.2019

seminarium przełożone na 23.05.2019

 

Opracowanie metody oznaczania liczby bakterii w preparatach probiotycznych

 

mgr inż. Krystyna Guzińska

mgr inż. Marzena Dymel

dr Dorota Kaźmierczak

 

06.06.2019

seminarium przełożone na 19.09.2019

 

Biopoliamidy

 

mgr inż. Jacek Wesołowski

 

19.09.2019

seminarium odwołane

 

Makrocykliczne pochodne cyklotrifosfazenów

 

dr Natalia Gutowska

 

17.10.2019

seminarium przełożone na 2020 r.

 

Włókniny kompozytowe specjalnego zastosowania

 

mgr inż. Tomasz Kowalewski

 

14.11.2019

seminarium przełożone na 2020 r.

 

Opracowanie metodyki badania kąta zwilżania folii przy użyciu mikroskopu stereoskopowego Delta Optical SZ-430T

 

mgr inż. Sylwia Jagodzińska

mgr inż. Beata Pałys

dr hab. inż. Dariusz Wawro, prof. IBWCh

 

21.11.2019

seminarium przełożone na 2020 r.

 

Otrzymywania biopolimerów (celulozy, ligniny i hemiceluloz) z odpadowej biomasy roślinnej

 

dr inż. Ewa Kopania

mgr inż. Justyna Wietecha

 

12.12.2019

seminarium przełożone na 2020 r.

 

 

Seminaria odbywać się będą w sali konferencyjnej

Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi o godz. 11:00.

 

 

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl