Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Przetarg nieograniczony: Dostawa reaktora. Znak sprawy: FA.26.14.2018

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT.

  1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 90-570 Łódź, w sekretariacie pok. Nr 2, w terminie do 20.11.2018 r., do godziny 09:00.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 90-570 Łódź, pok. Nr 18, w dniu 20.11.2018 r., o godzinie 09:30.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu 14.11.2018

Załącznik nr 1 do zmiany treści siwz nr 1 14.11.2018 reaktor szklany - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu nr 2 z dnia 15.11.2018

Załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ nr 2 - zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert 20.11.2018

Informacja o wyniku postępowania 30.11.2018 Reaktor

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl