Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Przedmiot i zakres działania

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze przetwarzania, modyfikacji i zastosowania biopolimerów, włókien chemicznych, innych materiałów polimerowych i produktów pokrewnych, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie wyników tych prac. Badania prowadzone są w zakresie:

 • syntezy, modyfikacji i przetwórstwa polimerów (w tym biodegradowalnych),

 • zastosowania biotechnologii i nanotechnologii w procesach przetwórstwa materiałów polimerowych w celu uzyskania włókien, folii, papieru i innych użytkowych produktów technicznych,

 • wykorzystania surowców odnawialnych i materiałów odpadowych do wytwarzania biopolimerów i innych materiałów polimerowych,

 • modyfikacji i wytwarzania biomateriałów oraz innych materiałów kompozytowych dla medycyny, rolnictwa i techniki,

 • oznaczania struktury i specyficznych właściwości określających możliwości przetwarzania i zastosowania biopolimerów, polimerów syntetycznych, włókien chemicznych, folii i innych materiałów polimerowych, surowców papierniczych, mas włóknistych, papieru, tektury i wyrobów papierowych, a także badania odpadów, emisji gazów, ścieków i wód obiegowych, szczególnie w przemyśle celulozowo-papierniczym,

 • technologii wytwarzania i przetwarzania biopolimerów zwłaszcza o przeznaczeniu specjalnym,

 • technologii wytwarzania mas celulozowych z różnych surowców włóknistych,

 • technologii wytwarzania papieru oraz tektury a także innych wyrobów papierowych,

 • technologii przetwórstwa papierniczego oraz wytwarzania opakowań z papieru i tektury,

 • ochrony środowiska w obszarze stosowanych i badanych technologii związanych szczególnie z przemysłem celulozowo-papierniczym,

 • prognozowania kierunków rozwoju w przemyśle celulozowo-papierniczym i włókienniczym, szczególnie włókien chemicznych oraz rynków produktów wyżej wymienionych przemysłów.

Instytut wykonuje badania i analizy techniczne w zakresie przedmiotu swojego działania. Prowadzi też działalność w zakresie atestacji i certyfikacji surowców i produktów przemysłu celulozowo-papierniczego i włókienniczego, szczególnie w zakresie włókien chemicznych. Instytut prowadzi też działalność normalizacyjną i patentową, szkolenia specjalistyczne, informację naukowo-techniczną, działalność wydawniczą.

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl