Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Projekty Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Jednym z podstawowych zadań Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających znaczący wkład w naukę jak i gospodarkę. Instytut posiada bardzo bogate doświadczenie przy realizacji grantów finansowanych lub współfinansowanych przez różnorodne instytucje np.: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych. Większość z naszych projektów realizowanych jest we współpracy z przedsiębiorstwami.

IBWCh może pochwalić się realizacją ponad 130 innowacyjnych projektów: indywidulanych, celowych, rozwojowych, strategicznych, wdrożeniowych a także międzynarodowych (w tym w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej).

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl