Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Polimery w Medycynie

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Polimery w Medycynie

3 Listopada 2020r

w trybie on-line

Program Konferencji - 03.11.2020

Książka Abstraktów

Celem konferencji jest przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych w zakresie szerokiego zastosowania polimerów naturalnych i syntetycznych w medycynie, farmacji i stomatologii. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli świata nauki zajmujących się opisaną problematyką - do doświadczonych pracowników naukowych, a także do studentów, doktorantów oraz do osób działających w zakresie praktyki gospodarczej. W programie konferencji przewidziane są referaty plenarne, sesja naukowa i posterowa oraz sesja przeznaczona dla młodych naukowców i doktorantów. Konferencja jest również okazją nie tylko do wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków badawczych w Polsce, zajmującymi się przedstawioną problematyką, a także do nawiązania współpracy pomiędzy polimerowcami, a przedstawicielami środowiska medycznego.

 

 1. Tematyka konferencji obejmuje poniższe zagadnienia:

 

 • Biomateriały
 • Biodegradowalne polimery w medycynie
 • Protezy i implanty
 • Polimerowe wyroby medyczne
 • Wielofunkcyjne materiały opatrunkowe
 • Polimerowe nośniki leków
 • Materiały/polimery inteligentne
 • Nanomateriały do celów medycznych
 • Polimery do zastosowań stomatologicznych 

 

Język konferencji: polski

 

 1. Publikacja w języku angielskim

Po wniesieniu dodatkowej opłaty według cennika danego czasopisma, pod warunkiem spełnienia wymogów wydawniczych oraz otrzymania pozytywnych recenzji, artykuły zgodne z profilem tematycznym czasopisma, będą publikowane w ramach szybkiej ścieżki w:

 • Fibres & Textiles in Eastern Europe (40 pkt. MNiSW)

Szczegółowe informacje dla autorów: www.fibtex.lodz.pl/

 

 • Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives (20 pkt. MNISW), Szczegółowe informacje dla autorów  www.ptchit.lodz.pl/

 

Plakaty do sesji posterowej proszę przygotować w wersji elektronicznej w orientacji poziomej wraz z krótkim 2-5 min. nagraniem osoby prezentującej.

 

 1. Harmonogram i koszt udziału w konferencji

 

Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego wraz z tytułem referatu, abstraktem i słowami kluczowymi na adres e-mail: k.druzdz@ibwch.lodz.pl

 

Udział w konferencji jest bezpłatny i oferowany wszystkim zainteresowanym  osobom po wcześniejszej  rejestracji.

 

Ważne terminy:

02 października  - termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów

07 października - termin akceptacji abstraktów

21 października - termin nadsyłania posterów

26 października  - termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów

3 Listopada - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polimery w Medycynie

 

 1. Sekretarz konferencji – dane kontaktowe

mgr Katarzyna Drużdż – 42 638 03 04,

e-mail: katarzyna.druzdz@ibwch.lukasiewicz.gov.pl

 

Każdy z uczestników otrzyma link do transmisji z konferencji oraz stosowne materiały wraz z zaświadczeniem udziału wysłanym drogą elektroniczną. Materiały z konferencji – nagrania i prezentacje będą dostępne do pobrania w ciągu 10 dni od zakończenia konferencji na stronach Organizatorów.

 

 

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl