Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Patenty

Lista patentów polskich i zagranicznych utrzymywanych w mocy - stan na dzień 30.11.2019r.

 

Nr patentu

Tytuł

Twórcy

PL 204 839

Sposób przygotowania masy makulaturowej do jej odbarwiania i separacji zanieczyszczeń

  H. Gonera
  J. Dąbrowski
  T. Mik

PL 197602

Sposób wytwarzania długowłóknistej bielonej masy celulozowej z włókna roślin łykodajnych

  H. Stupińska
  S. Milczarek
  J.Madaj
  J. Palenik
  M. Wójcik
  P. Grządzielewski

PL.214227

Sposób otrzymywania włókniny o wysokiej zdolności do dyspergowania w wodzie

  M. Struszczyk
  K. Brzoza-Malczewska

PL.214381

Sposób wytwarzania fibryd zawierających chitozan

  M. Kucharska
  A. Niekraszewicz
  D. Ciechańska
  B. Gruchała
  K. Brzoza-Malczewska
  M. Wiśniewska-Wrona
  W. Adamiec

PL.214380

Sposób wytwarzania fibryd zawierających chitozan

  M. Kucharska
  A. Niekraszewicz,
  D. Ciechańska
  B. Gruchała
  K. Brzoza-Malczewska
  M. Wiśniewska-Wrona
  W. Adamiec

PL.214356

Materiał papieropodobny zawierający pióra drobiowe

  K. Wrześniewska-Tosik
  M. Marcinkowska
  D. Wawro
  T. Mik
  M. Pałczyńska

PL.214363

Sposób wytwarzania wysokowytrzymałych włókien chitozanowych

  D. Wawro
  W. Stęplewski
  D. Ciechańska
  I. Krucińska
  B. Surma
  B. Lipp-Symonowicz

PL.214565

Sposób wytwarzania trudnopalnych włókien celulozowych

  D. Wawro
  W. Stęplewski
  J. Kazimierczak
  T. Bednarz

PL.211673

Kompozytowa siatka chirurgiczna i sposób jej wytwarzania

  M. Kucharska
  A. Niekraszewicz,
  B. Gruchała
  K. Brzoza-Malczewska
  H. Struszczyk

PL.213891

Sposób wytwarzania włókien i folii bezpośrednio z mieszanin poreakcyjnych polikwasu mlekowego

  K. Grzebieniak
  N. Polka
  W. Stęplewski,
  S. Dutkiewicz
  D.Wawro

PL.216818

Opatrunek hemostatyczny warstwowy i sposób wytwarzania opatrunku hemostatycznego warstwowego

  M. Kucharska
  A. Niekraszewicz
  D. Ciechańska
  B. Gruchała
  M.Struszczyk
  K. Fortuniak
  M Śmiałkowska-Opałko
  S. Tarkowska
  A. Rogaczewska
  J. Płoszaj
  P. Andziak
  W. Witkowski

PL 217553

Tworzywo polimerowe o obniżonej palności

  K. Wrześniewska-Tosik
  A. Niekraszewicz
  S. Dutkiewicz
  T. Mik
  D. Ciechańska,
  M. Pałczyńska
  B. Gworek 
  K. Czarnowski

PL 217537

Sposób wytwarzania kopoliestrów alifatyczno-aromatycznych o polepszonej barwie

  S. Dutkiewicz
  T. Fiszer
  Z.Młodzikowski
  A. Niekraszewicz
  J. Wesołowski
  D. Chojnacki

PL 217456

Sposób wytwarzania kompozytowych włókien chitozanowych

  D. Wawro
  L. Pighinelli
  W. Stęplewski

PL218483

Sposób uszczelniania poliestrowych protez naczyniowych kopolimerem DL-glikolid/laktyd

  A. Niekraszewicz
  M. Kucharska
  I. Kardas
  D. Ciechańska
  W. Adamiec
  B. Gruchała

PL218702

Sposób uszczelniania poliestrowych protez naczyniowych chitozanem

  M. Kucharska
  I. Kardas
  A. Niekraszewicz
  D. Ciechańska
  W. Adamiec
  B. Gruchała

PL218618

 Proteza do regeneracji nerwu obwodowego i sposób wytwarzania protezy do regeneracji nerwu obwodowego

  M. Kucharska
  I. Kardas
  A. Niekraszewicz
  B. Gruchała
  W. Adamiec
  W. Marcol
  J. Lewin-Kowalik
  A. Właszczuk

PL219419

 Modyfikowana kompozycja zawierająca polimery laktydu oraz sposób jej wytwarzania

  M. Kowalczyk
  E. Piórkowska-Gałęska
  A. Gałęski
  A. Pawlak
  M. Pluta
  S. Dutkiewicz
  T. Fiszer
  Z. Młodzikowski
  K. Grzebieniak

PL221076

Modyfikowana biodegradowalna agrowłóknina

  A. Niekraszewicz
  M. Kucharska
  D. Ciechańska
  P. Siwek
  A. Libik
  J. Jarzębowski
  B. Gruchała
  M. Wiśniewska-Wrona
  S. Dutkiewicz

PL221796

Sposób wytwarzania poliestrów i kopoliestrów metodą przyspieszonej polikondensacji

  S. Dutkiewicz
  Z. Młodzikowski
  J. Wesołowski
  E. Piórkowska-Gałęska
  A. Gałęski
  M. Wojtczak

PL221791

Sposób nadawania włókninom z polilaktydu właściwości zmniejszonej podatności do sorpcji przy użyciu techniki plazmowej

  I. Krucińska
  W. Urbaniak-Domagała
  A. Komisarczyk
  M. Chrzanowski
  T. Mik,
  K. Sulak

PL221808

Sposób wytwarzania nici chirurgicznych z syntetycznych przędz biodegradowalnych

  E. Mielicka
  A. Pinar
  A. Walak
  I. Oleksiewicz
  Z. Kosiorek
  K. Twarowska-Schmidt

PL221809

Sposób wytwarzania higienicznych opasek opatrunkowych z syntetycznych przędz biodegradowalnych

  E. Mielicka
  A. Pinar
  J. Janicka
  A. Walak
  I. Oleksiewicz
  K. Twarowska-Schmidt

PL222085

Kompleks mikrokrystaliczny chitozan/ortofosforan trójwapniowy i sposób jego wytwarzania

  M. Kucharska
  L. Pighinelli
  B. Gruchała
  K. Brzoza-Malczewska

PL223351

Sposób nadawania folii i włókninom właściwości hydrofilowych oraz sorpcyjnych przy użyciu techniki plazmowej

  I.Krucińska
  W. Urbaniak-Domagała
  A. Komisarczyk
  M. Chrzanowski
  T. Mik,
  K. Sulak
  D. Ciechańska

PL223056

Sposób wytwarzania kompozytowych wysokoporowatych włókien z dibutyrylochityny

  D. Wawro
  I. Krucińska
  W. Stęplewski
  A. Komisarczyk

PL226389

Biodegradowalna kompozycja kopoliestrowa i sposób jej wytwarzania

  K. Grzebieniak
  M. Wojtczak
  S. Dutkiewicz
  M. Szkopiecka
  J. Wesołowski
  A. Gałęski
  A. Pawlak

PL227654

Dżwiękochłonny kompozyt na osnowie termoplastycznej i sposób wytwarzania tego kompozytu

  I.Krucińska
  E. Gliścińska
  M. Michalak,
  D. Ciechańska
  A. Bloda
  J.Kazimierczak,
  E. Kopania
  J. Wietecha

PL229283

 

 

Sposób wytwarzania biodegradowalnych folii i kształtek z surowca skrobiowo-białkowego

  K. Sulak
  D. Ciechańska
  M. Michniewicz
  J. Stufka-Olczyk
  M. Janiga
  J. Kapuśniak
  H. Żakowska
  K. Nowakowska
  M. Portka
  P. Strychalski

PL230434

Sposób wytwarzania kompozytowej włókniny

  T. Mik

  K. Sulak

  K.Wrześniewska-Tosik

  D. Dębiec

  M. Ziemińska

  M. Pałczyńska

PL232698

Kompozycja sanityzująca do wyrobów papierniczych

J. Wietecha

E. Kopania

D. Ciechańska

B. Gruchała

M. Wiśniewska-Wrona

M. Data

B. Brycki

I. Kowalczyk

PL232396

Wielowarstwowy materiał medyczny przeznaczony na implant do wypełnień kości

  I. Krucińska

  M. Struszczyk

  A. Komisarczyk

  S.  Kowalska

  K. Twarowska-Schmidt

  P. Dobrzyński

  M. Kowalczuk

  A. Smola

  B. Żywicka

PL232605

Wielowarstwowy materiał medyczny przeznaczony na implant do wypełnień kości

  I. Krucińska

  M. Struszczyk

  A. Komisarczyk

  S.  Kowalska

  K. Twarowska-Schmidt

  P. Dobrzyński

  M. Kowalczuk

  A. Smola

  B. Żywicka

P.419943

Proteza z rdzeniem chitozanowym do regeneracji nerwów i sposób jej wytwarzania

  A.Właszczuk

  W. Marcol

  J. Lewin-Kowalik

  D. Wawro

  M. Kucharska

EP 1228098

Method for the manufacture of fibres, film and other products from modified soluble cellulose

  H. Struszczyk
  D. Ci
echańska
  D. Wawro
  A. Urbanowski
  K. Wrześniewska-Tosik
  K. Guzińska

EP 2885449

Biodegradable textiles and method of their manufacture

  K. Twarowska-Schmidt
  K. Sulak
  D. Ciechańska
  K. Olczyk
  I. Krucińska,
  M. Chrzanowski
  S. Kowalska
  A. Komisarczyk
  P. Dobrzyński
  M. Kowalczuk
  M. Pastusiak
  M. Sobota
  E. Mielicka
  A. Pinor
  B. Żywicka

EP 3172378

Method of preparing cellulose nano-fibres from stalks of annual plants

  J. Kazimierczak

  E. Kopania

  J. Wietecha

  A. Bloda

  G. Krzyżanowska,

  A. Kluska

  D. Ciechańska

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl