Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

NCBiR

Aktualnie realizowane projekty w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych finansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


1. Tytuł projektu: "Opracowanie innowacyjnych włóknin ochronnych z dodatkiem piór".

 

Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0059/17

Akronim: EkoPióro

Beneficjenci:

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Biopolimerów  i Włókien Chemicznych; Cedrob  S.A.; Poltops Sp. z  o.o.;  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie koncepcji metod zagospodarowania odpadów piór z ubojni drobiu pożądanych z punktu widzenia ekonomii i skutków społecznych. W ramach projektu przewidziano opracowanie i wytworzenie  w wyniku prac koncepcyjnych i badań przemysłowych wytycznych do wdrożenia produkcji dwóch grup ekologicznych włóknin z dodatkiem włókien keratynowych  w postacci piór: typu A - do okrywania pryzm śniegu i typu B – do okrywania zasiewów mieszanki trawiasto - bobowatej na terenach trudnych, np. stokach narciarskich, nasypach kolejowych.

 

Konkurs: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 - Projekty Aplikacyjne

 

 


 

2. Tytuł projektu: ''Opracowanie innowacyjnego granulatu na bazie chitozanu z dodatkiem unikalnych biomodyfikatorów, przeznaczonego do przetwórstwa techniką ekstruzji''.

 

Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0041/20

 

Akronim: TermoplCH

 

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych – Lider projektu, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia".

 

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie co najmniej jednej receptury i warunków przetwórstwa nowego, biodegradowalnego, stabilnego, homogenicznego granulatu chitozanu plastyfikowanego i/lub kompozytu z udziałem chitozanu przeznaczonego do wprowadzenia na rynek polski. Wytworzenie unikalnych pochodnych polimeru naturalnego, nadającego się do przetwórstwa technikami stosowanymi dla tworzyw termoplastycznych pozwoli zwiększyć zakres aplikacji tych polimerów w skali przemysłowej. Opracowany produkt, w wyniku termomechanicznego przetwarzania, będzie się cechował znacząco poszerzoną/odmienną użytecznością względem produktu pozyskiwanego obecnie drogą przetwarzania metodą mokrą. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie do uplastycznienia polimeru unikalnych modyfikatorów, opartych na surowcach naturalnych. Modyfikatory te zostaną zaprojektowane i zsyntezowane z dostępnych komponentów, głównie ze źródeł odnawialnych. Ustalona zostanie optymalna struktura chemiczna stosowanych biomodyfikatorów pozwalająca uzyskać materiał na bazie chitozanu o dobrych właściwościach przetwórczych i użytkowych. Ustalone w warunkach laboratoryjnych parametry przetwórstwa materiałów opartych o chitozan zostaną zweryfikowane i zoptymalizowane w skali wielkolaboratoryjnej, a następnie w skali ćwierć technicznej z wykorzystaniem dedykowanej do tego celu i opracowanej w ramach projektu linii pilotażowej. Na podstawie analizy literatury, baz patentowych, jak i otoczenia konkurencyjnego stwierdzono, że nie istnieją rozwiązania posiadające cechy nowego produktu. Odbiorcami wyrobu będą producenci wyrobów opatrunkowych tzw.: okluzyjnych, przeznaczonych do leczenia ran średniokrwotocznych, odleżynowych, wlotowych,wylotowych czy ran otwartych klatki piersiowej.

 

Konkurs: Konkurs 1/4.1.4/2020 Projekty aplikacyjne 7

 

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu badawczego: 01.11.2020 r.,  termin zakończenia: 31.12.2023 r.

 


 

3. Tytuł projektu: ''Opakowania sensoryczne oparte na biopolimerach''.

 

Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0023/17

 

Akronim: BioPack

 

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych - Lider; Politechnika Łódzka; KB Folie Sp. z o.o.; Kraus Folie Spółka Jawna

 

Cel projektu: Celem ogólnym projektu jest poprawa innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw KB Folie Polska Sp. z o.o. oraz KRAUS Folie Sp. J. poprzez opracowanie i późniejsze wdrożenie do produkcji innowacyjnych na skalę światową biodegradowalnych opakowań sensorycznych lub bazujących na surowcach odnawialnych wskazujących na przejście produktu z temperatury ujemnej do dodatniej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie wyrobów w formie foli opakowaniowych bazujących na unikalnych kompozycjach polimerowych z wbudowanym układem sensorycznym. Do ww. zastosowania zostanie opracowany specjalny dwuskładnikowy układ sensoryczny. Układ ten bazował będzie na składnikach czynnych (barwnikach) zamkniętych w mikrosferach. W ramach proj. zostaną również opracowane nowe kompozycje biopolimerowe poparte na PLA i bio-polietylenie.

 

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu badawczego: 01.10.2019 r.,  termin zakończenia: 30.09.2022 r.

 

Konkurs: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020


 


4. Tytuł: ''Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe''

Numer projektu: DOB-BIO6/19/98/2014

 

Akronim: PLEMODS

 

Beneficjenci: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Akademia Ochrony Narodowej; Wojskowy Instytut Medyczny; Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.; Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych; Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX

 

Cel projektu: Celem głownym projektu jest zaprojektowanie, wykonania oraz wdrożenia zestawu opatrunków przeznaczonych do zabezpieczenia urazów powstałych w trkacje pełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych a także żołnierzy podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Kluczem do osiągniecia celu głównego, jakim jest poprawienie bezpieczeńśtwa osób, jest umożliwenie zastozowania opracowanego zestawu opatrunkowego, poprzez wprowadzenie niezbędnych zmian ustawodawczych. W ramach projektu zostaną one wypracowane i zaproponowane, uwzględniając zarówno warunki prawne, proceduralne, jak i aspekty społeczne, a także technologiczne, wynikające z wybranej i opracowanej technologii.

Konkurs: Projekt na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu 6/2014

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu badawczego: 23.12.2014 r.,  termin zakończenia: 22.12.2022 r.

 


Projekty zakończone w Sieci Badawczej Łukasiewicz - w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych finansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


1. Tytuł projektu: "Development of tailor-made PHB composites for technical application".

 

Numer projektu: ERA-NET-IB/PHB2MARKET/17/2017

 

Akronim: PHB2MARKET

Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der angewandten Forschung e.V. NIEMCY, Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, POLSKA; Biotrend SA, PORTUGALIA; Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", POLSKA; SILESIAN POLYMER Marian Soya, POLSKA

 

Cel projektu: Pierwszym celem projektu jest poprawa właściwości mechanicznych czystego polimeru PHB, jeszcze na etapie jego pozyskiwania (wydzielania z odpowiednich szczepów bakterii) dzięki zastosowaniu nowatorskiego sposobu oczyszczania PHB, bez stosowania rozpuszczalników organicznych, do poziomu, który wpływa na jego strukturę krystaliczną, a tym samym również na jego właściwości mechaniczne. Dalsza poprawa właściwości użytkowych PHB nastąpi dzięki wprowadzeniu do matrycy polimerowej dodatków, a mianowicie nanowłókien celulozowych (CNF) i specjalnie zaprojektowanych dla tego polimeru wielofunkcyjnych plastyfikatorów (BMP) oraz synergicznych oddziaływań wszystkich składników. Nanowłókna celulozowe służące jako elementy wzmacniające zostaną zmodyfikowane aby. uzyskać zwiększoną dyspersję włókien, poprawę stabilności termicznej oraz zdolności do tworzenia wiązań/oddziaływań z matrycą polimerową PHB na poziomie włókien. Opracowany w projekcie wielofunkcyjny bioplastyfikator (BMP) oparty będzie o estry epoksydowanych kwasów tłuszczowych lub też kwasów tłuszczowych zawierających grupy hydroksylowe w łańcuchach węglowodorowych (kwasy te pochodzić będą z olejów roślinnych niekonkurencyjnych dla upraw żywności np. oleju lniankowego) oraz glicerolu lub oligoglicerolu. Otrzymany bioplastyfikator będzie zawierał reaktywne grupy funkcyjne: hydroksylowe i epoksydowe oraz charakteryzował się rozgałęzioną strukturą, dzięki czemu jego dodatek wpłynie na poprawę elastyczności, zmniejszenie kruchości oraz zwiększenie stabilności hydrolitycznej materiału kompozytowego. Plastyfikator zawierający wspomniane grupy funkcyjne, winien charakteryzować się dużą kompatybilnością zarówno z PHB jak i nanowłóknami celulozowymi. Drugim celem projektu jest obniżenie kosztów produkcji opracowanych kompozytów PHB do poziomu standardowych materiałów polimerowych takich jak poliolefiny (PE, PP) lub ABS, a tym samym zapewnienia rentowności ich produkcji i zdobycia odpowiedniej pozycji rynkowej. Cel ten zostanie osiągnięty przez zastosowanie do produkcji kompozytu PHB materiałów odpadowych np. słoma zbóż, łodygi roślin oraz produktów ubocznych np. z przemysłu celulozowo-papierniczego lub z produkcji biodiesla.

 

Konkurs: Program ERA- NET IB

 

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu badawczego: 01.01.2017 r.,  termin zakończenia: 31.12.2019 r.

 


2. Tytuł projektu: ''Nowoczesne protezy odprowadzające mocz dla pacjentów z rakiem pęcherza moczowego poddanych bezkontaktowym minimalnie inwazyjnym operacjom onkologicznym wycięcia pęcherza moczowego''.

 

Numer projektu: Strategmed1/235368/8/NCBR/2014

 

Akronim: Smart AUCI

 

Beneficjenci: 

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl