Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Laboratorium Badań Materiałów i Opakowań Jednostkowych - COBRO Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań

Kierownik Laboratorium
dr Natalia Gutowska
tel.: +48 22 842 20 11 wew. 18
e-mail: natalia.gutowska@ibwch.lukasiewicz.gov.pl

adresy email są dostępne pod linkiem
http://www.cobro.org.pl/index.php/kontakt

 

Prowadzi prace badawcze w zakresie:

 • przydatności materiałów opakowaniowych i opakowań do nowoczesnych systemów pakowania z uwzględnieniem ich efektywności ekonomicznej,
 • wzajemnego oddziaływania na siebie produktu i opakowania oraz skuteczności zabezpieczenia zapakowanego produktu,
 • prac badawczych w ramach realizowanych projektów międzynarodowych i krajowych oraz umów zawartych z przedsiębiorcami,
 • opakowań jednostkowych, materiałów opakowaniowych takich jak papier, tektura, folie z tworzyw sztucznych i laminaty, opracowanie technologii produkcji nowych materiałów opakowaniowych i opakowań oraz modernizacja technologii już stosowanych, a także analiza trendów w tym zakresie,
 • wykonywanie prób laminowania i powlekania różnych materiałów w ramach tematów prowadzonych przez Instytut.

Prowadzi działalność w zakresie:

 • dostosowania metod badań i oceną materiałów opakowaniowych do pakowania żywności do wymagań UE,
 • uczestniczy we wdrażaniu do produkcji nowych materiałów opakowaniowych, opakowań i systemów pakowania,
 • szkoleń, seminariów oraz konferencji w zakresie materiałów opakowaniowych, opakowań i technologii pakowania.

 

Posiada Certyfikat akredytacji Nr AB 185 wydany przez PCA potwierdzający zgodność z PN-EN 17025:2018-02 obejmujący badania:

 • oznaczenie cech wytrzymałościowych i optycznych, oznaczenia wymiarowe, sprawdzanie jakości oraz zgodności z wymaganiami,
 • badania barierowe (przepuszczalności pary wodnej, O2 i CO2 ),
 • analiza termiczna i identyfikacja tworzyw sztucznych (DSC, FTIR),
 • pomiar wytrzymałości zgrzewu na gorąco (tzw. hot-tack),
 • badania opakowań zaopatrzonych w  zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci,
 • badania sensoryczne (ocena przekazywania zapachu i smaku przy kontakcie z żywnością),
 • oznaczenie migracji globalnej i specyficznej substancji niskocząsteczkowych,
 • oznaczanie zawartości substancji niskocząsteczkowych w tworzywach sztucznych.

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl