Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Konferencje

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych jest inicjatorem serii konferencji naukowych mających na celu wymianę doświadczeń naukowych i poszerzanie wiedzy między doświadczonymi pracownikami naukowymi, studentami, doktorantami oraz osobami działającymi w zakresie praktyki gospodarczej.

 

Cyklicznie organizujemy konferencje o następującej tematyce:

Polimery w Medycynie

Konferencja obejmuje swoim zakresem szerokie zastosowanie polimerów naturalnych i syntetycznych w medycynie, farmacji i stomatologii. Obejmuje zagadnienia takie jak: biomateriały i ich zastosowanie, polimerowe wyroby medyczne, nanotechnologia i biotechnologia dla ochrony zdrowia, ocena biozgodności biomateriałów.

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym

Konferencja dotycząca opakowań, w szczególności wytwórstwa, przetwórstwa i funkcjonalności, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych, a także ekonomicznych i prawnych oraz trendów konsumenckich.

Innowacyjne Oblicza Przemysłu Włókienniczego

Tematyka konferencji skupia się na problemach przemysłu włókienniczego, w szczególności dotyczy wytwarzania i zastosowania polimerów oraz ich oddziaływania na środowisko naturalne. Konferencja obejmuje zarówno aspekty praktycznego zastosowania włókien jak i kwestie ekonomiczno-środowiskowe.

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl