Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w celu zwiększenia efektywności energetycznej FA.26.12.2020

  1. Oferty powinny być złożone w sekretariacie (pok. 18) Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, 90-570 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, w terminie do 30.10.2020 r., do godziny 9:00.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, 90-570 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 pok. 18., w dniu 30.10.2020 r., o godzinie 9:15

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 10 - wzór umowy

Załącznik nr 9 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert 30.10.2020

 

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl