Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w celu zwiększenia efektywności energetycznej

  1. Oferty powinny być złożone w sekretariacie (pok. 18) Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, 90-570 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, w terminie do 05.08.2020 r., do godziny 9:00.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, 90-570 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 pok. 18., w dniu 05.08.2020 r., o godzinie 9:15

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 08.07.2020

Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 9 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa)

Wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu 22.07.2020

Załącznik nr 1 do wyjaśnień

Załącznik nr 2 do wyjaśnień

Załącznik nr 3 do wyjaśnień

Wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu nr 2 - 31.07.2020

Załącznik nr 1 do wyjaśnień STWIOR1

Załącznik nr 1 do wyjaśnień STWIOR2

Załącznik nr 2 do wyjaśnień - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2

Informacja z otwarcia ofert 05.08.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania 03.09.2020

 

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl