Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Horyzont 2020

Aktualnie realizowane projekty IBWCh finansowane z programu Horyzont 2020.


1. Tytuł: Unlocking a new feather bioeconomy for keratin-based agricultural products

Akronim: UNLOCK

Streszczenie projektu:

Głównym celem projektu UNLOCK jest zaprojektowanie i zademonstrowanie zrównoważonego łańcucha wartości pod względem ekonomicznym i środowiskowym dla sektora rolnego, branży drobiarskiej, wykorzystując potencjał surowca odpadowego jakim są pióra i zawarta w nich keratyna.  Pióra zawierają prawie 90% keratyny, cennego białka, które może stanowić źródło biodegradowalnych materiałów, takich jak biotworzywa dla rolnictw, czyli cyrkularnych biologicznych tworzyw sztucznych.
UNLOCK stworzy 4 nowe łańcuchy wartości oparte na biotechnologii, 4 nowe rolnicze towary konsumpcyjne i co najmniej 3 międzysektorowe połączenia między sektorem pierwotnym (drobiarskim) i przemysłem biotworzyw, otwierając nowy rynek i miejsca pracy.
Materiały wytworzone na bazie keratyny osiągną lepsze wyniki niż ich odpowiedniki oparte na kopalinach, zapewniając dodatkowe funkcje przez cały okres użytkowania produktu i korzyści dla środowiska pod koniec jego użytkowania (kontrolowana biodegradowalność, wzbogacanie gleby w azot organiczny i zerowe wytwarzanie odpadów).
Ostatecznym wynikiem projektu UNLOCK będzie umożliwienie uruchomienia 2 pierwszych komercyjnych biorafinerii po zakończeniu projektu.

Typ grantu: BBI-IA-DEMO

Budżet grantu: 7 304 952,50 EURO


Zakończone projekty IBWCh finansowane z programu Horyzont 2020.

1. Tytuł: „Przemysłowa waloryzacja odpadów z piór w celu otrzymania zrównoważonych materiałów keratynowych”

Akronim: KaRMA2020

Streszczenie projektu:

Wykorzystywanie odpadów z przemysłu drobiarskiego w postaci piór w celu opracowania innowacyjnych produktów końcowych, konkurencyjnych do produktów ropopochodnych. Produktami końcowymi będą:

- Nawozy w których keratyna jest źródłem azotu
- Opakowania do żywności z polimerów syntetycznych z dodatkiem piór
- Powłoki techniczne do tekstyliów: oddychające i ognioodporne
- Termoutwardzalne kompozyty do zastosowań w budownictwie i transporcie.

Typ grantu: IA - Innovation action

Budżet grantu: 6 679 744,39 EURO

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl