Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Dotacje Celowe Łukasiewicz

Aktualnie realizowane projekty w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych finansowane z Dotacji Cedlowe Centrum Łukasiewicz


1. Tytuł projektu: "Opracowanie biopolimerowej kompozycji hydrożelowej będącej nośnikiem aktywnych ekstraktów roślinnych do stosowania na matach antyodleżynowych dla osób poddanych leczeniu onkologicznemu".

Numer dotacji: ......

Akronim: BioOnkoMat

Beneficjenci:

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Biopolimerów  i Włókien Chemicznych

Cele projektu:

Efektem realizacji projektu będzie opracowanie innowacyjnego na skalę światową rozwiązania stosowanego w profilaktyce trudno gojących się ran (np. odleżyn), które stanowią ogromny problem i dodatkowe źródło bólu osób dotkniętych chorobą nowotworową. Poprawa komfortu życia pacjentów zmagających się z chorobą nowotworową wydaje się niezwykle ważnym aspektem w procesie leczenia, szczególnie w zakresie łagodzenia bólu. Efektem będzie opracowanie nowatorskiego rozwiązania stosowanego w profilaktyce trudno gojących się ran w postaci biopolimerowej kompozycji hydrożelowej będącej nośnikiem aktywnych ekstraktów roślinnych do stosowania na matach antyodleżynowych dla osób poddanych leczeniu onkologicznemu.

 

Konkurs: Dotacje celowe Centrum Łukasiewicz / Dotacje na Projekt Badawczy

Czas trwania: 01.07.2021 - 31.12.2022

Budżet: 570 561,25 PLN

Dofinansowanie: 815 087,50PLN


2. Tytuł projektu: "Projekt i budowa ciągu technologicznego do otrzymywania włókien celulozowych wraz z ich oceną".

Numer dotacji: 1/Ł-IBWCH/CŁ/2021

Akronim: FIFA

Beneficjenci:

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Biopolimerów  i Włókien Chemicznych

Cele projektu:

Celem jest zaprojektowanie i zbudowanie nowego prototypowego stanowiska do formowania metodą mokrą specjalnych włókien z biopolimerów tj. stanowiska do przygotowania roztworu oraz przędzarki, co umożliwi prowadzenie badań nad formowaniem specjalistycznych włókien oraz ich wytwarzanie  w skali wielkolaboratoryjnej. Przędzarka będzie wyposażona w nowoczesny system sterowania i rejestracji parametrów procesu, system wentylacji oraz wykonana będzie z materiałów odpornych na korozję.

Realizacja projektu ma duże znaczenie dla Sieci poprzez możliwość opracowania innowacyjnych typów materiałów oraz sposobu ich wytwarzania. Tym samym planowane prace badawcze wpisują się bezpośrednio w kierunki działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz takie jak: zdrowie, zrównoważona gospodarka i energia.

 

Konkurs: Dotacje celowe Centrum Łukasiewicz / Dotacje na Inwestycje

Czas trwania: 10.12.2020 - 09.06.2023

Budżet: 2 831 000 PLN

Dofinansowanie: 1 755 220 PLN

 


3. Tytuł projektu: "Inteligentne opakowanie zwrotne dla branży e-commerce".

Numer dotacji: 1/Ł-ILiM/CŁ/2020

Akronim: e-Pack

Beneficjenci:

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Logistyki i Magazynowania

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Biopolimerów  i Włókien Chemicznych

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie kompleksowanego rozwiązania inteligentnego opakowania zwrotnego (w tym prototypu opakowania oraz wrzutni, a także procesu zwrotu oraz aplikacji wspomagających), odpowiadającego na problemy branży e-commerce w zakresie obsługi przesyłek, w tym w szczególności zwrotu zakupionych i dostarczonych do Klienta towarów.

 

Konkurs: Dotacje celowe Centrum Łukasiewicz / Dotacje na Projekt Badawczy

Czas trwania: 05.10.2020 - 30.09.2023

Budżet projektu: 5 195 000 PLN

Budżet Ł-IBWCh:  226 124 PLN

Dofinansowanie Ł-IBWCh:  251 250 PLN

 


 

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl