Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Dostawa aparatury badawczej w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu Znak sprawy: FA.26.11.2020

  1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Sieci badawczej Łukasiewicz Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 90-570 Łódź, w sekretariacie pok. Nr 18, w terminie do 29.10.2020 r., do godziny 09:15.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sieci badawczej Łukasiewicz Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 90-570 Łódź, pok. Nr 18, w dniu 29.10.2020 r., o godzinie 09:45.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

wyjaśnienia treści SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Informacja z otwarcia ofert 29.10.2020

Informacja o wyniku postępowania 16.11.2020

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl