Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Członkostwo w stowarzyszeniach

Członkowstwo w stowarzyszeniach

 • Rada Głowna Instytutów Badawczych

 • Polskie Towarzystwo Chitynowe

 • Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 • Stowarzyszenie EPNOE (European Polysaccharide Network of Excellence)

 • Stowarzysznie Papierników Polskich

 • Stowarzyszenie Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

 • Udział w Radzie Patronackiej „Przeglądu Włókienniczego – Włókno. Odzież. Skóra.”

 • Udział w Grupie Doradczej dla drugiego Wyzwania Społecznego Programu Ramowego Horyzont 2020: „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód  śródlądowych oraz biogospodarka”

 • Członkostwo w klastrze „Łódzki Dystrykt Zbrojeniowy”

 • Członkostwo w projekcie „CENTRUM APLIKACJI OXO I POLIMERÓW”

 • Członkostwo w Konferencji Instytutów Naukowych Łodzi i Województwa Łódzkiego

 • Porozumienie w sprawie utworzenia Polskiego Instytutu Technologii

 • Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

 • The European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing

 • Stowarzyszenie Włókienników Polskich

 • Klaster Innowacyjnego Przemysłu i Mody

 • Polska Izba Przemysłu Tekstylnego

 • Członkowstwo w Komitetach Technicznych (KT) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN)

           - KT nr 24 ds. Surowców Włókiennicznych

           - KT nr 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów

           - KT nr 133 ds. Opakowań

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl