Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Certyfikacja

Zakład Certyfikacji Wyrobów Papierowych
Kierownik Zakładu: dr inż. Ewa Kopania
tel.: 42 307 09 35
e-mail: certyfikacja@ibwch.lukasiewicz.gov.plewa.kopania@ibwch.lukasiewicz.gov.pl

 

Komunikaty: 

29.06.2020 

 

Zakład Certyfikacji Wyrobów Papierowych to jednostka certyfikująca wyroby branży papierniczej. Od 1999 roku Zakład posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Aktualny certyfikat nr AC 062 jest ważny do października 2022 roku.

Zakres Akredytacji

Zakład Certyfikacji Wyrobów Papierowych prowadzi certyfikację w zakresie akredytacji jak i poza zakresem.

 

CERTYFIKACJA W ZAKRESIE akredytacji AC 062:

 

                       Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych

                       Program Certyfikacji PC-1/UN

 

                      Certyfikacja zgodności papieru, tektury i ich przetworów z normami

                      Program Certyfikacji PC-2/OZ

 

CERTYFIKACJA POZA ZAKRESEM akredytacji:

                                         Ocena zgodności wyrobów, procesów i usług z wymaganiami dokumentów normatywnych

                                         Program certyfikacji PC-3/WP

 

       Ocena przydatności do biodegradacji i kompostowania

       Program Certyfikacji PC-4/B-K

 

 

                      Kryteria oceny aktywności przeciwbakteryjnej materiałów i wyrobów. Produkty antybakteryjne

                      K-AB/20

 

                                         Kryteria oceny opakowań i wyrobów z papieru i tektury na zgodność z dokumentami                                                         normatywnymi dotyczącymi kontaktu z żywnością

                                         K-Z / S-20

 

Zakład zatrudnia jedną osobę pełniącą funkcję kierownika oraz dwóch specjalistów ds. certyfikacji.

Działalność Zakładu Cerytfikacji Wyrobów Papierowych nadzoruje Rada Zarządzająca, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich stron zainteresowanych procesem certyfikacji wyrobów, a mianowicie: producentów, klientów i jednostek badawczych.

Ponadto działalność certyfikacyjną wspiera merytorycznie Komitet Techniczny, który w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwośći dotyczących oceny wydaje orzeczenie. W skład Komitetu Technicznego wchodzą przedstawiciele wszystkich stron zainteresowanych procesem certyfikacji wyrobów, a mianowicie: producentów, klientów i jednostek badawczych.

Zakład jest jednostką bezstronną i niezależną, zapewnia zachowanie poufności informacji uzyskanych w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatami.

Polityka Jakości
Polityka Bezstronności
Deklaracja Kierownictwa
 

Certyfikacja - dokumenty do pobrania:

Formularz - wniosek o certyfikację

Formularz - wniosek o certyfikację na UN
Informacja o importerze
Informacja o zakładzie produkcyjnym
Formularz - protokół kom. pobr. próbek
Formularz - protokół kom. pobr. próbek na UN
Skargi i odwołania - procedura

 

Wydane certyfikaty
Wykaz uznanych laboratoriów

 

Zakład Certyfikacji Opakowań - COBRO Centrum Badawczo – Rozwojowe Opakowań

Kierownik Zakładu: mgr inż. Andrzej Milewski
tel. 22 842 20 11 w. 30
andrzej.milewski@ibwch.lukasiewicz.gov.pl

adresy email są dostępne pod linkiem
http://www.cobro.org.pl/index.php/kontakt

Zakład posiada Certyfikat akredytacji nr AC016. 

 

Prowadzi działalność w zakresie:

 

  • certyfikacji opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak UN w oparciu
    o międzynarodowe przepisy RID, ADR, ADN, IMDG-Code, IATA-DGR, w zakresie akredytacji PCA,

  • certyfikacji opakowań i materiałów opakowaniowych na znak przydatności do ponownego przetwórstwa, w zakresie akredytacji PCA,

  • certyfikacji opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko, w zakresie akredytacji PCA,

  • certyfikacji opakowań, materiałów opakowaniowych i innych wyrobów, poza zakresem akredytacji PCA, zgodnie z posiadanymi kompetencjami i możliwościami badawczymi laboratoriów COBRO,

  • współpracy z jednostką akredytującą w zakresie certyfikacji wyrobów (Polskie Centrum Akredytacji) oraz jednostkami certyfikującymi krajowymi i zagranicznymi,

  • działalności edukacyjnej w zakresie problematyki certyfikacji materiałów opakowaniowych, opakowań i innych wyrobów, obejmującej przygotowanie i organizację szkoleń, seminariów i konferencji.

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl