Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Biodegradacja

Osoba do kontaktu:
dr inż. Jagoda Jóźwik-Pruska
tel.: 42 307 08 27
e-mail: biodegradacja@lit.lukasiewicz.gov.pl

 

Laboratorium prowadzi prace badawcze i ocenę szerokiej gamy nie tylko materiałów polimerowych, a także wyrobów włókienniczych, opakowaniowych i innych. Laboratotrium posiada certyfikat akredytacji nr AB 388, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Laboratorium prowadzi badania w zakresie oceny podatności materiałów na rozkład biologiczny wywołany przez mikroorganizmy występujące w środowisku naturalnym. Badania biodegradacyjne prowadzone są w warunkach tlenowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod, m.in: testów respirometrycznych, obejmujących pomiar ciągłej ilości wydzielanego CO2 z zastosowaniem nowoczesnej aparatury badawczo-pomiarowej MICRO-OXYMAX RESPIROMETER. Laboratorium osiągnęło standard europejski i dołączyło do wiodących w tej dziedzinie placówek istniejących w całym obszarze Unii Europejskiej. Badania stopnia biorozkładu prowadzone są w trzech środowiskach badawczych: wodnym, kompostowym i glebowym, zgodnie z normami międzynarodowymi i europejskimi.

Kompostowanie przydomowe ( home compost ) 

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów oraz panującym trendom, Labolatorium podejmuje również badania z zakresu podatności produktów na prcoesy biodegradacjii w warunkach kompostrowana przydomowego.

 

Badania akredytowane

Badania w środowisku wodnym - procedura badawcza nr 1
"Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych i wyrobów włókienniczych w środowisku wodnym. Metoda oznaczania wydzielonego ditlenku węgla" (PN-EN ISO 14 852:2007, PN-EN ISO 8192:2007)

Badania w środowisku kompostowym - procedura badawcza nr 2
"Oznaczanie stopnia rozpadu tworzyw sztucznych i wyrobów włókienniczych w symulowanych warunkach kompostowania w skali laboratoryjnej. Wyznaczanie ubytku masy" (PN-EN ISO 20 200:2007, PN-EN ISO 14 045:2005, PN-EN ISO 14 806:2010)

Badania w środowisku glebowym - procedura badawcza nr 3 "Oznaczanie stopnia rozkładu tworzyw sztucznych i wyrobów włókienniczych w symulowanych warunkach glebowych w skali laboratoryjnej. Wyznaczanie ubytku masy" (PN-EN ISO 11 266:2020-11, PN-EN ISO 11 721-1:2002, PN-EN ISO 11 721-2:2005)

Badanie gleby - Procedura badawcza nr 5 ,,Ocena wpływu materiałów pochodzenia naturalnego i syntetycznego na mikroflorę glebową''. (PN-EN ISO 7218:2008, PN-EN ISO 11133, oraz PN-EN ISO 11133:2014-07/A1, PN-EN ISO 4833-1:2013-12, PKN-ISO/TS 19036:2011).

 

Badania nieakredytowane

Badania w środowisku wodnym metodą analityczną - procedura badawcza nr 4

„Wyznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej i beztlenowej materiałów naturalnych i syntetycznych w środowisku wodnym. Oznaczanie wydzielanego ditlenku węgla metodą analityczną”.

 

Ocena ekotoksyczności:

  • substancji i preparatów chemicznych; 

  • substancji i mieszanin uwalnianych do środowiska jako niepożądane produkty w procesie technologicznym, czy wytwórczym.

 

Aparatura badawcza:

  • aparatura badawczo-pomiarowa MICRO-OXYMAX RESPIROMETER - służy do testów respirometrycznych polegających na pomiarze ciągłej ilości wydzielanego CO2 podczas procesu biodegradacji próbek badawczych w środowisku wodnym;

  • filotron - komora do uprawy roślin, wyposażona w urządzenie do klimatyzacji, sztucznego oświetlania i wentylacji, umożliwiających uzyskanie wymaganych warunków w odpowiednich cyklach, wykorzystywana do wykonywania symulacji warunków klimatycznych i fizycznych;

  • komora laminarna - urządzenie wykorzystywane do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych.

Pliki do pobrania:

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl