Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip

Fundusze europejskie „na stół” panel podczas XIV edycji Europejskiego Forum Gospodarczego

28.10.2021

Fundusze europejskie zmieniają polskie przedsiębiorstwa. Jaka jest droga od pomysłu, przez badania do zwiększenia konkurencyjności i rozwoju firmy?
 

Na te, oraz inne pytania odpowiedzieli przedstawiciele Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Instytutu Ogrodnictwa.
 

Wyłożyli ,,na stół” rezultaty swoich doświadczeń z RPO WŁ i opowiedzieli o polskim ,,stole” (w znaczeniu żywności) w dniu 27.10.2021 r., podczas panelu pn. Fundusze europejskie „na stół” w ramach XIV edycji Europejskiego Forum Gospodarczego.
 

Panel stanowił platformę dzielenia się doświadczeniami beneficjentów konkursów, organizowanych w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, z uczestnikami wydarzenia. Spotkali się zaproszeni prelegenci, aby przekazać swoje obserwacje z pozyskiwania funduszy europejskich na cele rozwojowe – zwiększając tym samym efektywność funkcjonowania swoich przedsiębiorstw.
 

Nieprzewidywalność i tempo zachodzących zmian wymagają od przedsiębiorców podejmowania działań dostosowawczych. Elastyczność w zarządzaniu, konieczność szybkiego podejmowania decyzji, a także postęp zarówno w zakresie technologii informatycznych czy przeobrażenia na rynkach z jednej strony stawiają nowe wyzwania przed przedsiębiorcami, a z drugiej strony są odpowiedzią na szybkie dostosowanie się przedsiębiorstwa do obecnej sytuacji gospodarczej.
 

Jedynie firmy, które nie boją się wyzwań i podejmują próby udoskonalania swoich produktów czy procesów, poszukują nowych rozwiązań, mają przed sobą perspektywę rozwoju i mogą stać się innowacyjne w swojej branży, a tym samym mogą wzmocnić swoją pozycję i jednocześnie, w szerszym ujęciu, pozycję województwa łódzkiego na tle innych regionów.
 

Moderatorem panelu był:
Maciej Główka - Ekspert z zakresu funduszy unijnych


Prelegentami:

dr Radosław Dziuba - Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych
prof. dr hab. Dorota Konopacka - Dyrektor, Instytutu Ogrodnictwa
Łukasz Stajuda - Dyrektor, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl