Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
Kategorie

Zamówienia publiczne i informacje o przetargach

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawa cieplarki laboratoryjnej oraz komory klimatycznej
(znak sprawy: FA.26.10.2018).

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie udzielane w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

  1. Termin składania ofert: 02.10.2018 do godziny 09:00
  2. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
  3. Sposób i miejsce składania ofert:

Oferty można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: m.jonczyk@ibwch.lodz.pl

Zapytanie ofertowe cieplarka oraz komora klimatyczna - FA.26.10.2018

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl