Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
Kategorie

Struktura organizacyjna i kompetencje

Instytutem zarządza jednoosobowo Dyrektor, któremu bezpośrednio podlegają:

  • Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych - kierujący pionem finansowym i administracyjnym

  • Sekretarz Naukowy – kierujący pionem naukowo-badawczym,

  • Pełnomocnicy: ds. rozwoju i kontaktów z przemysłem, ds. obronnych, ds. ochrony danych osobowych, ds. jakości i Rzecznik Patentowy,

  • Zakład Doświadczalno-Produkcyjny,

  • Zakład Certyfikacji Wyrobów Papierniczych,

  • Biuro projektów,

  • Wydawnictwo i Biblioteka.

 

Schemat organizacyjny

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl