Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
Rozwiń listę kategorii ikona

Status prawny

Status prawny: instytut badawczy.

Instytut działa na podstawie:

  • ustawy z 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 roku poz. 371),

  • zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z 14 września 1950 roku w sprawie utworzenia Instytutu Włókien Syntetycznych i Sztucznych, z późniejszymi zmianami,

  • zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego z 7 grudnia 1951 roku w sprawie przystosowania organizacji instytutu specjalnego pod nazwą Instytut Włókien Syntetycznych i Sztucznych do wymagań ustawy z 8 stycznia  1951 roku 
    o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej (M.P. Nr A-105, poz. 1527),

  • zarządzenia nr 52 Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 1974 roku w sprawie zmiany nazwy Instytutu Włókien Sztucznych i Syntetycznych (M.P. Nr 24, poz. 144),

  • zarządzenia nr 26/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z  27 lutego 1986 roku w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: Instytut Włókien Chemicznych w Łodzi do przepisów ustawy z 25 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionego zarządzeniem Nr 391/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z 1 września 1992 roku,

  • rozporządzenia Ministra Gospodarki z 3 marca 2006 roku w sprawie reorganizacji Instytutu Włókien Chemicznych w Łodzi (Dz. U. Nr 49, poz. 352),

  • rozporządzenia Ministra Gospodarki z 5 czerwca 2007 roku w sprawie połączenia Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Instytutu Celulozowo – Papierniczego ( Dz. U. z 2007 roku Nr 110, poz.762 ),

  • statutu uchwalonego przez radę naukową Instytutu 2 marca 2011 roku zatwierdzonego przez Ministra Gospodarki 31 marca 2011 roku.

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl