Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
Kategorie

Seminaria

Harmonogram seminariów 2018

Seminaria odbywają się w sali konferencyjnej w budynku Instytutu,

przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 w Łodzi o godz. 11.00.

 

Temat

Prelegent

Data

Uwagi

Próby opracowania technologii wytwarzania tektur oraz papierów charakteryzujących się wysoką sztywnością w kierunku podłużnym i poprzecznym oraz wytrzymałością mechaniczną, przeznaczonych do produkcji tulei tekturowych oraz papierowych.

mgr inż. Marzanna Marcinkowska

22.03.2018

Seminarium przełożone. Odbędzie się 12.04.2018.

Opracowanie sposobu wytwarzania wodoodpornych nanowłókien aktywnych przeciwgrzybowo metodą elektroprzędzenia. Badania wstępne.

dr Wacław Tomaszewski

12.04.2018

 

Badanie metod degradacji wybranych form chitozanu – zastosowanie produktów degradacji w medycynie i ochronie roślin.

mgr inż. Maria Wiśniewska-Wrona

10.05.2018

 

Kontynuacja prac badawczych w celu wytworzenia włókninowych produktów kosmetycznych z kopoliestru alifatyczno-aromatycznego z warstwą aktywną – Badanie parametrów metrologicznych oraz właściwości chemicznych, biodegradacyjnych oraz przeciwbakteryjnych. Symbol: P-30.

mgr inż. Monika Szkopiecka

mgr inż Monika Owczarek

mgr inż. Michał Kudra

mgr inż. Sylwia Jagodzińska

mgr inż. Marzena Dymel

mgr inż. Patrycja Miros-Kudra

07.06.2018

Seminarium przełożone. Odbędzie się 21.06.2018.

Projekt PHB2Market w ramach programu ERA-NET IB2.

mgr inż. Janusz Kazimierczak

13.09.2018

 

Właściwości zielonego kompozytu.

mgr inż. Witold Madaj

25.10.2018

Seminarium przełożone. Odbędzie się 15.11.2018.

Opracowanie innowacyjnej biodegradowalnej otoczki dla nasion soi opartej na biopolimerach z surowców odnawialnych dla zwiększonej tolerancji roślin na niekorzystne warunki środowiskowe" projekt Biostrateg III akronim BIOSOYCOAT.

dr inż. Ewa Kopania

15.11.2018

Seminarium odwołane.

Optymalizacja procesu syntezy oraz nowe kierunki zastosowania kopoliestru alifatyczno-aromatycznego.

dr inż Konrad Sulak

dr inż. Krystyna Twarowska-Schmidt

mgr inż. Monika Szkopiecka

13.12.2018

 

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl