Kierownik: mgr inż. Krystyna Szadowiak

tel:       +4842 638 03 65  e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

 

Zakład Certyfikacji Wyrobów Papierowych jest jednostką certyfikująca wyroby branży papierniczej i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji od 1999 roku. Aktualny certyfikat akredytacji nr AC 062 jest ważny do października 2018 r.

Zakład zatrudnia 1 osobę pełniącą obowiązki kierownika zakładu oraz specjalistów ds. certyfikacji z innych zakładów badawczych Instytutu, w miarę potrzeb.

Działalność Zakładu Certyfikacji Wyrobów Papierowych nadzoruje Rada Zarządzająca w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich stron zainteresowanych procesem certyfikacji wyrobów, a mianowicie: producentów, klientów i jednostek badawczych.

Zakład Certyfikacji jest jednostką bezstronną i niezależną, zapewnia zachowanie poufności informacji uzyskanych w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatami.

Polityka jakości (plik jpg)
Polityka bezstronności (plik pdf)
Deklaracja kierownictwa (plik jpg)

Zakres akredytacji (plik pdf)

Wydajemy certyfikaty:

<tbod

BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Michał Walczak (2009-07-19) • Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Zarzycka (2017-02-10) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 22867 (Ogółem: 2152522)

facebook