Kierownik: dr inż. Ewa Kopania

tel:+48 42 638 03 65  e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl, celuloza@ibwch.lodz.pl 

 

Zakład Certyfikacji Wyrobów Papierowych jest jednostką certyfikująca wyroby branży papierniczej i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji od 1999 roku. Aktualny certyfikat akredytacji nr AC 062 jest ważny do października 2018 r.

Zakład zatrudnia jedną osobę pełniącą funkcję kierownika oraz dwóch specjalistów ds. certyfikacji.

Działalność Zakładu Certyfikacji Wyrobów Papierowych nadzoruje Rada Zarządzająca w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich stron zainteresowanych procesem certyfikacji wyrobów, a mianowicie: producentów, klientów i jednostek badawczych.

Zakład Certyfikacji jest jednostką bezstronną i niezależną, zapewnia zachowanie poufności informacji uzyskanych w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatami.

Polityka jakości
Polityka bezstronności
Deklaracja kierownictwa

Zakres akredytacji

Wykaz wydanych certyfikatów 

Wykaz uznanych laboratoriów

Wydajemy certyfikaty:

BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Michał Walczak (2009-07-19) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-05-23) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 27273 (Ogółem: 2867478)

facebook