Zespół Syntezy Polimerów

Kierownik Zespołu: p.o. dr inż. Sławomir Dutkiewicz

tel: 0 42 638 03 25, e-mail: grupasyntez@ibwch.lodz.pl

Główne kierunki prac badawczo-rozwojowych:

  • Synteza poliamidów i kopoliamidów metodą hydrolityczną oraz metodą polimeryzacji anionowej
  • Synteza poliestrów konwencjonalnych takich jak poli(tereftalan etylenu) i poli(tereftalan butylenu)
  • Synteza poliestrów i kopoliestrów alifatycznych oraz biodegradowalnych kopoliestrów   alifatyczno-aromatycznych
  • Synteza całkowicie aromatycznych, ciekłokrystalicznych kopoliestrów przeznaczonych na wyroby wysokowytrzymałe i trudnopalne
  • Modyfikacja chemiczna i fizyczna polimerów termoplastycznych


Usługi:

  • Synteza pilotowych partii polimerów w skali laboratoryjnej i ¼ technicznej
  • Przygotowanie polimerów do przetwórstwa

Aparatura:

  • Reaktory do wytwarzania poliamidów i kopoliamidów metodą hydrolityczną o objętości 0,4 dm3,  8 dm3 3, 30 dm3 i temperaturze roboczej do 350 oC,
  • Reaktory do otrzymywania poliestrów i kopoliestrów metodą polikondensacji w stopie o objętości 0,9 dm3, 3,5 dm3, 30 dm3
  • Obrotowe suszarki próżniowe o pojemności 50 dm3 i 220 dm3 umożliwiające suszenie polimerów w temperaturze do 230oC i ciśnieniu 0,2 mm Hg lub prowadzenie procesów polikondensacji w stanie stałym.

 

a)

b)

Raktory do otrzymywania poliestrów i kopoliestrów metodą polikondensacji w stopie o objętości: a) 3,5 dm3, b) 30 dm3

BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Michał Walczak (2009-07-19) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 11306 (Ogółem: 2921701)

facebook