Zakład Doświadczalno - Produkcyjny

Kierownik Zakładu: mgr inż. Tomasz Mik
tel: (0-42) 638 03 66, e-mail: zdp@ibwch.lodz.pl

Zakład Doświadczalno - Produkcyjny zajmuje się opracowaniem i wytwarzaniem materiałów filtracyjnych zgodnie z potrzebami potencjalnych klientów. Ponadto zajmuje się wytwarzaniem w skali laboratorynej i półtechnicznej włóknin i kompozytów włókninowych metodą spun bonded i igłowania.

Zakres działania:

 • opracowanie technologii wytwarzania róznych materiałów filtracyjnych, izolacyjnych i specjalnych z ultracienkich włókień szklanych, ceramicznych i innych włókien mineralnych i syntetycznych, a zwłaszcza materiałów przeznaczonych do wytwarzania materiałów filtracyjnych powietrza klasy HEPA i ULPA znajdujących zastosowanie w technice tzw. ,,czystych pomieszczeń''.
 • wytwarzanie na zamówienie partii doświadczalnych i produkcyjnych wyżej wymienionych materiałów według wymagań technicznych uzgodnionych z odbiorcami.
 • opracowanie założeń, przeprowadzenia prób wytwarzania papierów technicznych w skali przemysłowej.
 • pomiary właściwości papierów filtracyjnych: sprawność filtracji i oporów przepływu materiałów filtracyjnych zgodnie z normą europejską EN 1822 High efficiency particulate air filters (HEPA and ULPA).
 • opracowanie technologii wytwarzania włókień i kompozytów włóknionowych metodą spun bonded i igłowania.

Wyposażenie:

 • pilotowa, unikatowa linia technologiczna do wytwarzania metodą mokrą materiałów filtracyjnych i izolacyjnych oraz papierów technicznych z ultracienkich włókien szklanych, ceramicznych, silikatowych i syntetycznych.
 • aparatura laboratoryjna do kontroli procesu i gotowych wytworów, zawierającaj m.in.:                                                                                                                                                - zestaw do oznaczania sprawności filtracji materiałów filtracyjnych zgodnie z PN-EN 1822 system GRIMM        7.700,                                                                                                                                              - aparat AKUSTRON, pracujący na zasadzie elektroakustycznej, do ciągłego pomiaru przepuszczalności powietrza zgodnie z PN-EN ISO 9237: 1998,                                                                                                                                               - porometr do pomiaru wielkości porów max i przecietnych.
 • urządzenie firmy „BENZ” do powlekania (rakiel, wałek rotograwiurowy) i laminowania, o max szer. roboczej 600 mm
 • urządzenie firmy „MELTEX” do aplikacji klejów termotopliwych w postaci wstęgi, o max szer. nanoszenia 320 mm
 • kalendar 3-wałowy firmy ,,RAMISCH'', o max szer. roboczej 300 mm,
 • linia technologiczna do wytwarzania włókininy spun bonded o max szer. roboczej 320 mm,
 • linia technologiczna do wytwarzania włókininy metodą igłowania o max szer. roboczej 1000 mm.

Obszar działalności naukowo-badawczej:

Najważniejsze prace realizowane przez Zakład Doświadczalno-Produkcyjny w obszarze działalności naukowo-badawczej:

 • uruchomienie produkcji udoskonalonego wysokosprawnego materiału bezazbestowego do filtracji powietrza dla celów specjalnych
 • opracowanie technologii wyrobu papieru ręcznie czerpanego zasadowego do celów konserwatorskich
 • opracowanie technologii wyrobu materiału do filtracji powietrza w silnikach wysokoprężnych dużej mocy.
BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-03-19) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 10807 (Ogółem: 2921644)

facebook