Zakład Doświadczalno - Produkcyjny

Kierownik Zakładu: mgr inż. Tomasz Mik
tel: (0-42) 638 03 66, e-mail: zdp@ibwch.lodz.pl

Zakres działania:

 • Opracowywanie technologii wytwarzania różnych materiałów filtracyjnych, izolacyjnych i specjalnych z ultracienkich włókien szklanych, ceramicznych i innych włókien mineralnych i syntetycznych, a zwłaszcza materiałów przeznaczonych do wytwarzania filtrów powietrza o skuteczności oddzielania do 99,9999, a nawet 99,99995% co odpowiada penetracji poniżej 1,10‑4%. Jest to zakres dla filtrów klasy HEPA (High Efficincy Particulate Airfilter) i ULPA (Ultra Low Penetration Airfilter) znajdujących zastosowanie w technice tzw. „czystych pomieszczeń”
 • Wytwarzanie na zamówienie partii doświadczalnych i produkcyjnych wyżej wymienionych materiałów według wymagań technicznych uzgodnionych z odbiorcami
 • Opracowywanie technologii i wytwarzanie na zamówienie różnego rodzaju papierów ręcznie czerpanych do prac konserwatorskich i archiwalnych
 • Opracowywanie założeń, przeprowadzanie prób wytwarzania papierów technicznych w skali przemysłowej.
 • Pomiary właściwości papierów filtracyjnych:
  • Sprawność filtracji i oporów przepływu materiałów filtracyjnych zgodnie z normą europejską pr. EN 1822 High efficiency particulate air filters (HEPA and ULPA).

Wyposażenie:

 • Pilotowa, unikatowa linia technologiczna do wytwarzania materiałów filtracyjnych i izolacyjnych oraz papierów technicznych z ultracienkich włókien szklanych, ceramicznych, silikatowych i syntetycznych.
 • Aparatura laboratoryjna do kontroli procesu i gotowych wytworów, zawierającaj m.in.:
  • - Zestaw do oznaczania sprawności filtracji materiałów filtracyjnych zgodnie z EN 1822 system GRIMM 7.700,
 • Urządzenie firmy „BENZ” do powlekania (rakiel, wałek rotograwiurowy) i laminowania, o max szer. roboczej 600 mm
 • Urządzenie firmy „MELTEX” do aplikacji klejów termotopliwych w postaci wstęgi, o max szer. nanoszenia 320 mm
 • Kalander 3-wałowy firmy „RAMISCH” , o max szer. roboczej 300 mm
 • Komputerowe planowanie doświadczeń i opracowywanie wyników badań
 • Stanowisko do ręcznego czerpania papierów wraz z urządzeniami do przygotowania zawiesiny masy włóknistej
 • Laboratoryjna maszynka papiernicza

Obszar działalności naukowo-badawczej:

Najważniejsze prace realizowane przez Zakład Doświadczalno-Produkcyjny w obszarze działalności naukowo-badawczej:

 • Uruchomienie produkcji udoskonalonego wysokosprawnego materiału bezazbestowego do filtracji powietrza dla celów specjalnych
 • Opracowanie technologii wyrobu papieru ręcznie czerpanego zasadowego do celów konserwatorskich
 • Opracowanie technologii wyrobu materiału do filtracji powietrza w silnikach wysokoprężnych dużej mocy
BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 9919 (Ogółem: 2596267)

facebook