Gdzie jesteśmy: Strona głównaO instytucieHistoria

Historia

W roku 1950 Minister Przemysłu Lekkiego powołał w ramach Głównego Instytutu Włókiennictwa (GIW), Instytut Włókien Syntetycznych i Sztucznych z siedzibą w Jeleniej Górze. W trakcie organizacji Instytutu utworzone zostało Ministerstwo Przemysłu Chemicznego, które przejęło nowo powstającą placówkę badawczą zmieniając jej nazwę na Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych w Łodzi, z tymczasową siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Instytut rozpoczął swą działalność 1 stycznia 1952 r. W jego skład weszła część Instytutu Włókien Syntetycznych i Sztucznych, laboratorium włókien poliamidowych Państwowej Fabryki Sztucznego Włókna w Jeleniej Górze, Zakład Włókien Sztucznych GIW oraz Biuro Studiów Widzewskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. 1-go Maja w Łodzi.

Na przełomie lat 1952/53 jeleniogórska część Instytutu przeniesiona została do Gorzowa Wielkopolskiego. W ten sposób dyrekcja i część Instytutu z administracją ulokowana została w Gorzowie na terenie tamtejszych Zakładów Włókien Sztucznych „Stilon”, pozostała część była w Łodzi na terenie Głównego Instytutu Włókiennictwa. Taka lokalizacja powodowała trudności kadrowe wynikające z odległego położeniem centrali IWSS od ośrodków akademickich. To też zarządzeniem Zjednoczenia Przemysłu Włókien Sztucznych 1 września 1955 r. dyrekcja Instytutu przeniesiona została z Gorzowa Wlkp. do Łodzi na ulicę Gdańską 91. W 1958 roku Instytut przeniósł się do nowego gmachu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 w Łodzi, gdzie ma swoją siedzibę do chwili obecnej.

        
        
        
      
        
        

W roku 1974 Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych otrzymał nazwę Instytut Włókien Chemicznych, a od 3 marca 2006 r. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki nazwa została zmieniona na Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych.

Przedmiotem działania Instytutu było prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce w zakresie przetwarzania, modyfikacji i zastosowania biopolimerów, technologii i technik wytwarzania, przetwarzania i zastosowania włókien chemicznych, innych materiałów polimerowych oraz produktów pokrewnych.

Z dniem 1 lipca 2007 roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki, do Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych został włączony Instytut Celulozowo-Papierniczy.

Historia Instytutu Celulozowo-Papierniczego sięga pierwszych lat po zakończeniu II Wojny Światowej, gdy stopniowo uruchamiano zakłady przemysłowe i wyłoniła się konieczność powołania placówki badawczej świadczącej usługi na rzecz przemysłu celulozowo-papierniczego. W październiku 1946 roku utworzono Papiernicze Laboratorium Doświadczalne z siedzibą we Włocławku. W maju 1947 roku Laboratorium Doświadczalne zostało przeniesione do Łodzi i przemianowane na Centralne Laboratorium Celulozowo-Papiernicze. Po przeniesieniu do nowej siedziby CLCP rozpoczęło wielokierunkowa i aktywną działalność: wykonywało analizy rozjemcze, sprawowało opiekę nad laboratoriami fabrycznymi, prowadziło szeroko zakrojoną akcję szkoleniową pracowników, podejmowało coraz więcej prac badawczych własnych oraz na zlecenie przemysłu. Rozporządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego CLCP zostało w 1952 roku przekształcone w Instytut Celulozowo-Papierniczy.

BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 22740 (Ogółem: 2921769)

facebook