Pracownia Skaningowej Mikroskopii Elektronowej

mgr Marek Szadkowski

tel: 0 42 638 03 35, fax:  0 42 637 65 01, e-mail: nanotech@ibwch.lodz.pl

Pracownia Mikroskopii Elektronowej działa w ramach Zespołu Włókien Specjalnych.

Główne wyposażenie stanowi jeden z nielicznych w kraju skaningowy mikroskop elektronowy Quanta 200 (FEI Co.) umożliwiający pracę w trzech trybach próżniowych:

  1. wysoka próżnia – badania preparatów, których umieszczenie w wysokiej próżni nie spowoduje zmian w strukturze i składzie próbki (a)
  2. niska próżnia – badanie preparatów o delikatnej strukturze, które w wysokiej próżni mogłyby ulec zmianie (b)
  3. ESEM – badanie preparatów wilgotnych, biologicznych, oraz takich, które zawierają substancje lotne lub oleiste (c)
a) nanopory w nanowłóknach z PLA
b) roztocze kurzu domowego
c) pleśń na podłożu naturalnym (w stanie wilgotnym)

Skaningowy mikroskop elektronowy Quanta 200
BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 13208 (Ogółem: 2830937)

facebook