Laboratorium Biodegradacji

Kierownik Laboratorium: dr inż. Katarzyna Dziedziczak

tel: 0 42 638 03 31, e-mail: biodegradacja@ibwch.lodz.pl

Laboratorium ma wdrożony system zarządzania wg PN-ENISO/IEC17025:2005+Ap 1:2007 i posiada certyfikat akredytacji AB 388 (od 16.06.2010). Badania objęte zakresem akredytacji ֠patrz zakres akredytacji.

 

Laboratorium Biodegradacji prowadzi badania w zakresie oceny podatności materiałów polimerowych, wyrobów włókienniczych oraz biomasy na rozkład biologiczny wywołany przez mikroorganizmy występujące w środowisku naturalnym. Badania biodegradacyjne prowadzone są w warunkach tlenowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod, m.in.: testów respirometrycznych, obejmujących pomiar ciągłej ilości wydzielanego CO2 z zastosowaniem nowoczesnej aparatury badawczo-pomiarowej MICRO-OXYMAX RESPIROMETER zgodnie  z normami międzynarodowymi i europejskimi.

 

METODYKA BADAŃ BIODEGRADACYJNYCH:

 

· PROCEDURA BADAWCZA NR 1:

„Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych i wyrobów włókienniczych w środowisku wodnym. Metoda oznaczania wydzielonego ditlenku węgla”:

  • PN-EN ISO 14 852: 2007
  • PN-EN ISO 8192: 2007

 

· PROCEDURA BADAWCZA NR 2:

„Oznaczaniestopnia rozpadu tworzyw sztucznych i wyrobów włókienniczych w symulowanych warunkach kompostowania w skali laboratoryjnej. Wyznaczanie ubytku masy”:

  • PN-EN ISO 20 200: 2007
  • PN-EN ISO 14 045: 2005
  • PN-EN ISO 14 806: 2010

 

· PROCEDURA BADAWCZA NR 3:

„Oznaczaniestopnia rozpadu tworzyw sztucznych i wyrobów włókienniczych w symulowanych warunkach glebowania w skali laboratoryjnej. Wyznaczanie ubytku masy”:

  • PN-EN ISO 11 721-1: 2002
  • PN-EN ISO 11 721-2: 2002
  • PN-EN ISO 11 266: 1997

 

· PROCEDURA BADAWCZA NR 4:

„Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów biomasowych w środowisku wodnym. Oznaczanie wydzielonego ditlenku węgla metodą analityczną”:

  • PN-EN ISO 14 852: 2007
  • PN-EN ISO 8192: 2007

 

Postęp procesu biodegradacji oceniany jest na podstawie zmian wyglądu i struktury morfologicznej (mikroskopia optyczna i skaningowa mikroskopia elektronowa) ubytku masy metodą grawimetryczną, zmian średnich ciężarów cząsteczkowych (GPC/SEC), zmian w strukturze chemicznej (FTIR) oraz zmian właściwości termicznych (DSC/DTG) i właściwości mechanicznych.

Laboratorium Biodegradacji posiada certyfikat akredytacji Nr AB 388 zgodny   zgodny z normą PN-EN-ISO/IEC – 17 025: 2005. Jest to  unikatowe laboratorium, prowadzące prace badawcze i ocenę szerokiej gamy nie tylko materiałów polimerowych, ale również wyrobów włókienniczych, materiałów biomasowych i innych. W ten sposób laboratorium osiągnęło standard europejski i dołączyło do wiodących placówek w tej dziedzinie, istniejących w całym obszarze Unii Europejskiej.

Można pobrać ulotkę o naszym Laboratorium Ulota reklamowa Laboratorium Biodegradacji.pdf

 

 

Stanowisko obserwacji mikroskopowej
Stanowisko dokumentacji fotograficznej
Stanowisko do przygotowywania kąpieli biodegradacyjnej

Stanowisko badań w środowisku kompostowym i glebowym
Stanowisko badań respirometrycznych materiałów polimerowych i wyrobów włókienniczych w środowisku wodnym
Stanowisko badań respirometrycznych materiałów biomasowych w środowisku wodnym

Stanowisko strefy przygotowawczej do badań respirometrycznych
BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-06-26) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 46644 (Ogółem: 2867473)

facebook