Laboratorium Mikrobiologiczne

Kierownik Laboratorium: dr Dorota Kaźmierczak

tel: 42 638 03 37 lub 42 637 65 10 wewn. 384, e-mail: mikrobiologia@ibwch.lodz.pl

Laboratorium ma wdrożony system zarządzania wg PN-ENISO/IEC17025:2005+Ap 1:2007 i posiada certyfikat akredytacji AB 388 (od 10.03.2002). Badania objęte zakresem akredytacji ֠patrz zakres akredytacji.

Unikalne w skali kraju laboratorium świadczy usługi w dziedzinie badań mikrobiologicznych, włókien, tekstyliów,  papieru i tektury.

 

Działalność Laboratorium obejmuje badania bioaktywności polimerów i wyrobów włókienniczych według norm polskich PN, szwajcarskich SN i japońskich JIS. Badania papieru i tektury obejmują badania przenikalności substancji przeciwdrobnoustrojowych oraz badania czystości mikrobiologicznej.

Jest to dobrze wyposażone laboratorium dysponujące miedzy innymi takim sprzętem jak:  autoklaw, sterylizator, mikroskop optyczny i stereoskopowy, cieplarki, łaźnie wodne, lodówki, komora laminarna, homogenizer, waga analityczna i techniczna, pH-metr, zbiornik do przechowywania szczepów wzorcowych w ciekłym azocie.

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji PCA w zakresie następujących badań:

 • Badanie aktywności antybakteryjnej włókien i wyrobów włókienniczych metodami ilościowymi i jakościowymi (PN-EN ISO 20743:2013, PN-EN ISO 20645:2006)
 • PN-EN 14119:2005 Badania tekstyliów. Ocena działania mikrogrzybów. Metoda B2.
 • Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w osadzie czynnym i kąpieli biodegradacyjnej (PN-ISO 6222:2004)
 • Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w glebie i kompoście (PN-ISO 4833:2004)
 • NO-06-A107:2005,  punkt  4.14 i 5.17 Badanie oddziaływania grzybów pleśniowych.

Laboratorium wykonuje również szereg innych badań nieobjętych akredytacją, między innymi

 • PN-EN ISO 20743:2009 Wyznaczanie aktywności antybakteryjnej wyrobów gotowych z wykończeniem antybakteryjnym.
 • ASTM E2149-01 Determining the antimicrobial activity of immobilized antimicrobial agents under dynamic contact conditions
 • SN 195921:1994 Badanie aktywności antygrzybiczej włókien i wyrobów włókienniczych. Metoda jakościowa
 • JIS L 1902:2001 Badanie aktywności antybakteryjnej włókien i wyrobów włókienniczych. Metoda ilościowa.
 • JIS Z 2801: 2000 Badanie aktywności antybakteryjnej materiałów hydrofobowych. Test ilościowy.
 • ISO 8784:2005 Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w papierze i tekturze metodą rozwłókniania.
 • PN-EN 1104:2007 Oznaczanie przenikalności składników przeciwdrobnoustrojowych w papierze i tekturze przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • PN-EN ISO 6222:2004 Badanie czystości wody; oznaczanie żywych mikroorganizmów na agarze odżywczym metodą posiewu wgłębnego
 • ISO 22196:2007 Plastics. Measurement of antibacterial activity on plastics surfaces.
 • PN-EN ISO 16649-1:2004  "Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby ß-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli. Część 1: Metoda płytkowa w temperaturze 44 °C z zastosowaniem membran i 5-bromo-4chloro-indolilo ß-D-glukuronidu w papierze i tekturze.

 Stosowane w laboratorium szczepy drobnoustrojów pochodzące z Amerykańskiej Kolekcji Czystych Kultur (ATCC):

 • Escherichia coli ATCC 11 229
 • Staphylococcus aureus ATCC 6538
 • Aspergillus niger ATCC 6275
 • Candida albicans ATCC 10 259
 • Bacillus subtilis ATCC 6633

W laboratorium mikrobiologicznym pracuje w pełni wykwalifikowana kadra z wykształceniem kierunkowym oraz wieloletnim doświadczeniem. Podejmiemy współpracę w zakresie zarówno programów badawczych i wdrożeniowych, doradztwa i ekspertyz. Dostosowujemy badania do potrzeb klienta i specyfiki badanego materiału. W razie potrzeby rozszerzamy zakres wykonywanych badań.

C. albicans 1 C. albicans 2 S. aureus
BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 22141 (Ogółem: 2921664)

facebook