Organy instytutu i ich kompetencje

Organami Instytutu są Dyrektor oraz Rada Naukowa.

Dyrektor kieruje Instytutem, a w szczególności ustala plany działalności Instytutu, realizuje politykę kadrową, zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia Instytutu na realizację jego zadań statutowych zgodnie z zasadami legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i oszczędności, odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu, współuczestniczy w kształtowaniu i realizacji polityki naukowej Instytutu, reprezentuje Instytut, podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw przynależących do zakresu działania Rady Naukowej.

1. dr Radosław Dziuba, Dyrektor

2. mgr inż. Małgorzata Zwolińska, Z-ca Dyrektora ds. Fiansowych

3. mgr Szymon Kazanek, Główny Ksiegowy

4. dr hab. inż. Magdalena Kucharska, prof. IBWCh,  Sekretarz Naukowych

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej badawczo-technicznej. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

Skład Rady Naukowej IBWCh -2017/2021

 1. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, prof. PŁ - Przewodnicząca RN
 2. dr hab. Dariusz Wawro, prof. IBWCh - Z-ca Przewodniczącej RN
 3. dr inż. Katarzyna Dziedziczak - Sekretarz RN
 4. dr hab. Zbigniew Matyjas, prof.nadzw. UŁ
 5. dr hab. Dorota Burzyńska, prof.nadzw. UŁ
 6. dr Małgorzata Jabłońska
 7. dr Agnieszka Boruń
 8. dr hab. Krzysztof Lewandowski
 9. dr inż. Tomasz Czajkowski
 10. mgr inż. Piotr Kwapisz
 11. dr hab. inż. Magdalena Kucharska, prof. IBWCh
 12. dr hab. Krystyna Wrześniewska-Tosik, prof. IBWCh
 13. dr inż. Ewa Kopania
 14. dr inż. Konrad Sulak
 15. dr Ewa Wesołowska
 16. mgr inż. Michał Janiga

 

BIP

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-03-16) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 8176 (Ogółem: 2921761)

facebook