Struktura organizacyjna i kompetencje

Instytutem zarządza jednoosobowo Dyrektor, któremu bezpośrednio podlegają:

  • Z-ca Dyrektora ds. Finansowych - Główny Księgowy
  • Sekretarz Naukowy – kierujący pionem naukowo-badawczym,
  • Pełnomocnicy: ds.ochrony informacji niejawnych ds. ochrony danych osobowych, ds. programów  europejskich, ds. kontaktów zagranicznych, ds. obronnych, ds. rozwoju i kontaktów z przemysłem i ds. jakości, Rzecznik Patentowy
  • Dział Ekonomiczno-Administracyjny,
  • Dział Obsługi Technicznej,
  • Dział Informacji Naukowej,
  • Zakład Doświadczalno –Produkcyjny
  • Zakład Certyfikacji
  • Wyrobów Papierowych.
BIP

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2017-10-20) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 7040 (Ogółem: 2508413)

facebook