Struktura organizacyjna i kompetencje

Instytutem zarządza jednoosobowo Dyrektor, któremu bezpośrednio podlegają:

  • Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych - kierunujący pionem fiansowym i administracyjnym
  • Sekretarz Naukowy – kierujący pionem naukowo-badawczym,
  • Pełnomocnicy: ds. rozwoju i kontaktów z przemysłem, ds. obronnych, ds. ochrony danych osobowych, ds. jakości i Rzecznik Patentowy,
  • Zakład Doświadczalno –Produkcyjny
  • Zakład Certyfikacji Wyrobów Papierniczych,
  • Biuro projektów,
  • Wydawnictwo i Biblioteka.
BIP

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-05-11) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 7910 (Ogółem: 2921696)

facebook