Przedmiot i zakres działania

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze przetwarzania, modyfikacji i zastosowania biopolimerów, włókien chemicznych, innych materiałów polimerowych i produktów pokrewnych, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie wyników tych prac. Badania prowadzone są w zakresie:

 • syntezy , modyfikacji i przetwórstwa polimerów (w tym biodegradowalnych),
 • zastosowania biotechnologii i nanotechnologii w procesach przetwórstwa materiałów polimerowych w celu uzyskania włókien, folii, papieru i innych użytkowych produktów technicznych,
 • wykorzystania surowców odnawialnych i materiałów odpadowych do wytwarzania biopolimerów i innych materiałów polimerowych,
 • modyfikacji i wytwarzania biomateriałów oraz innych materiałów kompozytowych dla medycyny, rolnictwa i techniki,
 • oznaczania struktury i specyficznych właściwości określających możliwości przetwarzania i zastosowania biopolimerów, polimerów syntetycznych,włokien chemicznych, folii i innych materiałów polimerowych, surowców papierniczych, mas włóknistych,papieru, tektury i wyrobów papierowych, a także badania odpadów , emisji gazów, ścieków i wód obiegowych, szczególnie w przemyśle celulozowo-papierniczym,
 • technologii wytwarzania i przetwarzania biopolimerów zwłaszcza o przeznaczeniu specjalnym,
 • technologii wytwarzania mas celulozowych z różnych surowców włóknistych,
 • technologii wytwarzania papieru oraz tektury a także innych wyrobów papierowych,
 • technologii przetwórstwa papierniczego oraz wytwarzania opakowań z papieru i tektury,
 • ochrony środowiska w obszarze stosowanych i badanych technologii związanych szczególnie z przemysłem celulozowo-papierniczym,
 • prognozowania kierunków rozwoju w przemyśle celulozowo-papierniczym i włókienniczym, szczególnie włókien chemicznych oraz rynków produktów wyżej wymienionych przemysłów.

Instytut wykonuje badania i analizy techniczne w zakresie przedmiotu swojego działania. Prowadzi też działalność w zakresie atestacji i certyfikacji surowców i produktów przemysłu celulozowo-papierniczego i włókienniczego, szczególnie w zakresie włókien chemicznych.Instytut prowadzi też działalność normalizacyjną i patentową, szkolenia specjalistyczne, informację naukowo-techniczną, działalność wydawniczą,

BIP

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Michał Walczak (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 7114 (Ogółem: 2921634)

facebook