Gdzie jesteśmy: Strona głównaO instytucieCzasopismo FTEE

Czasopismo FTEE

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych wydaje od początku roku 1993 Fibres & Textiles in Eastern Europe (FTEE) - www.fibtex.lodz.pl -  naukowe czasopismo angielskojęzyczne, ze streszczeniami polskimi, poświęcone problemom naukowym i aplikacyjnym obejmującym szeroko pojęte dziedziny wytwarzania i przetwarzania polimerów włóknotwórczych, w tym biopolimerów, włókien, wyrobów włókienniczych (jak tkaniny, dzianiny i włókniny) oraz włóknistych (jak np. papier, tektura). Szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom bio- i nano-technologii, biodegradacji i ochronie środowiska.  W czasopiśmie publikowane są także materiały obejmujące ogólne zagadnienia, związane z włókiennictwem, zagadnieniami ekonomicznymi, w tym z integracją europejską oraz informacje o światowych osiągnięciach sztuki włókna oraz o konferencjach i sympozjach związanych z problematyką czasopisma.

W naukowej Radzie Programowej FTEE zasiadają wybitni naukowcy z 9 krajów. FTEE charakteryzuje się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim ciesząc się uznaniem licznych autorów i czytelników.

Tytuł czasopisma odzwierciedlający jego pierwotny charakter jako forum dla publikacji autorów z Polski i krajów regionu, przechodzących transformacje polityczno-ekonomiczne, jest w tej chwili już historyczny, gdyż publikowane są artykuły autorów pochodzących z całego świata. Czasopismo, prawie od początku wydawania jest indeksowane przez czołowe światowe bazy danych, takie jak m.in. Chemical Abstract, Referativny Zhurnal, Elsevier Geo Abstracts, Rapra Technology, World Textile Publications, Textile Institute – Manchester i British Library, a także baz Thomson Reuters (ISI).

Od początku roku 1999 (Vol.7, No.1) Instytut Informacji Naukowej (ISI) w Filadelfii, USA umieścił Fibres & Textiles in Eastern Europe na tzw. „Liście Filadelfijskiej” (ISI Master Journal List – obecnie Thomson Reuters Master Journal List), grupującej czołowe czasopisma naukowe świata, indeksując jednocześnie nasze artykuły w swoich bazach danych, w tym w Material Science Citation Index. Od roku 2002 czasopismo posiada tzw. Impact Factor (za rok 2016 – 0,626) i jest w tej chwili jednym z kilku czasopism na świecie zajmujących się tak szeroką problematyką włókienniczą, umieszczonych na „Liście”. Obecnie czasopismo jest indeksowane również przez Index Copernicus Journal Master List (ICV = 156,81).

W roku 1999 Fibres & Textiles in Eastern Europe zostało odznaczone Złotą Odznak Honorową Stowarzyszenia Włókienników Polskich, a w roku 2008 - Redaktor Naczelny mgr inż. Bogdan Mac – Nagrodą Miasta Łodzi.

Od początku wydawania umieszczane są w Internecie tytuły artykułów, streszczenia polskie i angielskie oraz indeks autorów. Począwszy od połowy roku 2002 (Vol.10, No.3) wszystkie artykuły są dostępne w Internecie (www.fibtex.lodz.pl) bez ograniczeń i bez opłat, co stwarza autorom możliwość szybkiego i o dużym zasięgu rozpowszechniania swoich osiągnięć. Od początku 2011 roku FTEE wydawane będzie jako dwumiesięcznik. W chwili obecnej, dla polskich naukowców zajmujących się polimerami włóknotwórczymi, włóknami i włókiennictwem czasopismo jest podstawowym forum publikacji i konfrontacji swoich osiągnięć z nauką światową.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszą stroną internetową www.fibtex.lodz.pl oraz publikowania w Fibres & Textiles in Eastern Europe.

BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 19384 (Ogółem: 2921733)

facebook