Gdzie jesteśmy: Strona głównaZespołyZespół Celulozownictwa

Zespół Celulozownictwa

Kierownik Zespołu: dr inż. Ewa Kopania

Tel: 0 42 638 03 74, e-mail: celuloza@ibwch.lodz.pl

Kierunki działania

Podstawowym kierunkiem działania są prace naukowo-badawcze dotyczące nowych technologii wytwarzania mas włóknistych i modyfikacji istniejących procesów technologicznych oraz wykonywanie analiz chemicznych i fizykochemicznych surowców roślinnych oraz mas włóknistych.

Zakres prowadzonych badań

Ocena drewna – z oznaczaniem jego gęstości, wilgotności, współczynników zamiennych (m3p/m3), wad i uszkodzeń drewna, składu chemicznego, rozkładu długości włókien

Ocena i modyfikacja procesów technologicznych wytwarzania mas włóknistych:

  • roztwarzania metodami klasycznymi drewna na masy celulozowe, półchemiczne i chemiczno-mechaniczne z zastosowaniem różnych nowoczesnych technik,
  • rozwłókniania, mycia masy, sortowania bielenia mas pierwotnych, a także masy makulaturowej metodami ECF (bez chloru elementarnego) i TCF (całkowicie bez związków chloru)

Ocena wpływu warunków technologicznych wytwarzania mas włóknistych na ich jakość i ekonomikę produkcji poprzez symulację procesów produkcyjnych w skali ułamkowo-technicznej z weryfikacją wyników badań w warunkach fabrycznych

Badanie wpływu stosowanych technologii wytwarzania mas włóknistych na proces wytwórstwa papierniczego, a między innymi ocena zawartości w masach żywic szkodliwych, powodujących „trudności żywiczne” w wytwarzaniu papieru, lub np. oceną wpływu wytwarzania masy celulozowej siarczanowej na jakość papieru workowego

Ocena nowych surowców roślinnych i badania ich przydatności do wytwarzania papierniczych mas włóknistych

Opracowanie nowych metod otrzymywania papierniczych mas włóknistych z różnych surowców roślinnych

Udział w badaniach przerobu surowców roślinnych i mas włóknistych w innych gałęziach przemysłu jak wytwarzanie pochodnych celulozy, kompozytów, wyrobów higienicznych, sproszkowanej i mikrokrystalicznej celulozy, różnego rodzaju lepiszcz i innych produktów

Aparatura:

  • sortowniki i frakcjonator do zrębków, młyny do trocin;
  • nowoczesną aparaturę do badań nad roztwarzaniem – warniki z cyrkulacją o pojemności 10 i 20 dm3, warnik wahadłowy (o pojemności 15 dm3) i 2 obrotowe (o pojemności 8 dm3). do obróbki i sortowania masy – młyny tarczowe Bauera i Sprout Waldron
  • reaktor do delignifikacji tlenem i układ urządzeń do badań procesu bielenia masy, łącznie ze stopniem delignifikacji tlenowej i alkalizacji utleniającej
  • linię pilotową do wytwarzania sproszkowanej celulozy

Zespół dysponuje następującą aparaturą analityczną:

  • aparatem ADV-3 sprzężonym z komputerem i drukarką do oznaczania rozkładu długości włókien
  • mikroskopem Nikon E200F z kamerą Sony SSC-DC 50APY/C i komputerowym systemem analizy obrazu MuliscanBase v14.02
  • zestaw do oznaczeń lepkości granicznej wg normy polskiej zgodnej z normą ISO oraz określenia średniego stopnia polimeryzacji celulozy
Warzelnia
Urządzenia do obróbki masy włóknistej...
BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 11286 (Ogółem: 2830939)

facebook