Zespół Włókien Specjalnych

Kierownik Zespołu: dr Wacław Tomaszewski

tel: 0 42 638 03 34, fax:  0 42 637 65 01, e-mail: nanotech@ibwch.lodz.pl

Główne kierunki badań:

  • nano i mikrowłókna w formie materiałów nietkanych wytwarzane techniką elektroprzędzenia z roztworów polimerów syntetycznych i naturalnych
  • włókna z barierą termiczną oparte na polipropylenie i woskach parafinowych
  • skaningowa mikroskopia elektronowa
  • analiza termiczna metodami DSC i TGA

 

Stanowiska badawcze Produkty


Stanowisko do elektroprzędzenia z roztworów


Zdjęcie SEM nanowłókien z PA 6 o grubości 0,1 µm

Siatka chirurgiczna modyfikowana powierzchniowo nanowłóknami z PLA

Stanowisko do elektroprzędzenia z uszeregowanymi nanowłóknami

Zdjęcie SEM uszeregowanych nanowłókien z PLA

Zdjęcie SEM powłoki nanowłókien z PA 6 na standardowej włókninie PP

Końcowe stanowisko do wytwarzania włókien z barierą termiczną PCM

Zdjęcie SEM włókien ze środkiem PCM

Włókna z barierą PCM do dalszego przerobu

Stanowisko do pomiaru współczynnika TRF tekstyliów zawierających materiały zmiennej fazy PCM

Stanowisko do badań termicznych metodą DSC. Aparat Diamond firmy Perkin-Elmer
     
BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 15674 (Ogółem: 2830942)

facebook