Zespół Włókien z Polimerów Naturalnych

Kierownik Zespołu: dr hab. inż. Dariusz Wawro, prof. IBWCh

tel: 0 42 638 03 68, 0 42 638 03 18, e-mail: dariusz.wawro@ibwch.lodz.pl

Zespół Włókien z Polimerów Naturalnych zajmuje się opracowaniem nowych technologii formowania włókien sztucznych z następujących polimerów: celuloza, chitozan, skrobia, alginian oraz ich pochodnych.

Główne kierunki badań:

 • formowanie włókien metodą mokrą z roztworów polimerów naturalnych tj.: alkalicznych roztworów celulozy, roztworów chitozanu, wodnych roztworów alginian sodu, alkalicznych roztworów skrobi oraz z pochodnych celulozy (karbaminianu celulozy) i chityny dibutyrylochityny, roztworów PLA
 • procesu formowania folii metodą mokrą z roztworów polimerów naturalnych tj.: alkalicznych roztworów celulozy, roztworów chitozanu w kwasach, wodnych roztworów alginian sodu, skrobi oraz z pochodnych celulozy i chityny – karbaminianu celulozy, dibutyrylochityny
 • formowanie włókien celulozowych modyfikowanych polisacharydami lub białkami
 • formowanie trudnopalnych włókien celulozowych
 • formowanie włókien PLA
 • formowanie włókien chitozanowych modyfikowanych polisacharydami lub białkami
 • modyfikacja hydrotermiczna masy celulozowej
 • wytwarzania mikrowłókien tzw. mikrofibryd z polimerów naturalnych i ich mieszanin
 • wytwarzania folii spożywczej ze skrobi z udziałem innych polisacharydów

Aparatura:

Zespół posiada specjalistyczne urządzenia do modyfikacji polimerów, sporządzania roztworów przędzalniczych w oparciu o różne rozpuszczalniki oraz linie laboratoryjne i wielkolaboratoryjne do formowania włókien odcinkowych oraz ciągłych,  w tym:

 • laboratoryjna przędzarka do formowania włókien metodą mokrą z roztworów polimerów,
 • przędzarka do formowania ciągłej wielowłókienkowej przędzy metodą mokrą z roztworów polimerów w skali wielkolaboratoryjnej,
 • laboratoryjna linia do formowania mikrowłókien tzw. mikrofibryd, metodą mokrą z roztworów polimerów
 • mieszalniki i urządzenia pomocnicze do przygotowania roztworów przędzalniczych,
 • linia doświadczalna do formowania folii/osłonek z polisacharydów.

Fragment laboratoryjnej
przędzarki do formowania
włókien ciągłych

Włókna chitozanowe ciągłe

Włókna celulozowe ciągłe

 

Włókna celulozowe ciągłe
modyfikowane białkami roślinnymi

Funkcjonalne włókna
chitozanowe ciągłe i cięte

 
BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 15493 (Ogółem: 2830940)

facebook