Gdzie jesteśmy: Strona głównaZespołyZespół Biomateriałów

Zespół Biomateriałów

Kierownik Zespołu: dr hab. inż. Magdalena Kucharska, prof. IBWCh

tel: 0 42 638 03 47, e-mail: sekretarz_naukowy@ibwch.lodz.pl

Zespół zajmuje się badaniem i opracowaniem nowych biomateriałów w oparciu o polimery pochodzenia naturalnego i syntetycznego.

Główne kierunki badawcze:

 • biopolimery i ich zastosowanie, m.in. w medycynie i rolnictwie
 • modyfikacja fizyko-chemiczna chityny i chitozanu (nowe formy użytkowe)
 • specjalne materiały opatrunkowe (w tym wielofunkcyjne)
 • biomateriały kompozytowe
 • wytwarzanie i modyfikacja implantów
 •  opracowanie podłoży do hodowli komórkowych
 • preparaty do ochrony i pielęgnacji roślin

Zespół Biomateriałów jest w posiadaniu pomieszczenia laboratoryjnego o klasie czystości D o powierzchni 114 m2.

Laboratorium biomateriałów
– „strefa czysta”

Liofilizator Alpha 1-4
Reaktor LABOR PILOT 2000/4

Powlekarka wałkowa

 
 
 
 homogenizer ultradźwiękowy

suszarka sublimacyjna 

Posiadana aparatura:

 • suszarka sublimacyjna (liofilizator), LDC 1M MARTIN CHRIST ALPHA 1-4
 • zestaw do automatycznego pomiaru lepkości, Schott CT 52
 • wiskozymetr Brookfielda, RV DV-II + PRO CP
 • reaktor przepływowy, IKA - WERKE LABOR PILOT 2000/4
 • komora laminarna
 • homogenizery, IKA - WERKE, T50 basic, T50
 • stacja do uzdatniania wody (odwrócona osmoza), ECO - TECHNICA, RO 4001500
 • powlekarka, Ernst Benz LFV 350/2 RFA
 • sterylizator pionowy ASVE, półautomatyczny
 • suszarka fluidyzacyjna, Cambrige Science Park, MK II
 • Laboratoryjna Suszarka rozpyłowa typu Mini Spray Dryer B-290 f-my Buchi
 • Laboratoryjny Homogenizer ultradźwiękowy UP200S f-my Hielscher
 • Suszarka sublimacyjna ALPHA2-4 f-my Martin Christ GmbH
 • Wirówka MPW-380R f-my MPW Med. Instruments
 • Automatyczny powlekator do otrzymywania powłok o zdefiniowanej grubości K202 f-my RK Printcoat Instruments
 • Demineralizator do wytwarzania wody ultra czystej HLP-30UV

Wdrożenia

Niektóre z opracowanych materiałów zostały przygotowane do wdrożenia, takie jak:

 • włóknina opatrunkowa z włókien polipropylenowych i chitozanowych
 • opatrunek „ChorioChit” z tkanki łożyska ludzkiego i mikrokrystalicznego chitozanu
 • przciwmikrobowe i przeciwroztoczowe włókna chemiczne
 • przeciwreumatyczne materiały tekstylne z bursztynem.
 • chitozanowy preparat do ochrony roślin Biochikol 020 PC
Chitozanowa proteza nerwu
obwodowego
siatki chirurgiczne standardowa
i modyfikowana chitozanem
Opatrunek hemostatyczny TROMBOGUARD+
 
Modyfikowane protezy naczyniowe Chitozanowe gąbki opatrunkowe  
BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 43372 (Ogółem: 2867474)

facebook