Laboratorium Jakości Papieru

Kierownik Laboratorium: dr inż. Elżbieta Baranek

 

tel: +48426380350 tel./fax. +48426368823 ,e-mail: icplpap@ibwch.lodz.pl, elabaranek@ibwch.lodz.pl

Laboratorium ma wdrożony system zarządzania wg PN-ENISO/IEC17025:2005+Ap 1:2007 i posiada certyfikat akredytacji AB 065 (od 02.07.1996 r.). Badania objęte zakresem akredytacji ֠patrz zakres akredytacji.

Kierunki działania

 • naukowo-badawczy w zakresie opracowywania i wdrażania nowych metod badawczych,
 • usługi badawcze wzakresie badania półproduktów, wytworów i przetworów papierowych, projektowania i atestowania opakowań transportowych z tworzyw papierowych ("B" i "UN"), badania taśm i etykiet samoprzylepnych, ekspertyz i analiz rozjemczych,
 • szkolenia w zakresie metod badań pudeł z tektury falistej oraz materiałów stosowanych do ich produkcji, metod badań papierów i tektur przeznaczonych do drukowania i inne z zakresu przemysłu celulozowo-papierniczego (patrz szkolenia).

Usługi 

Laboratorium oferuje usługi w zakresie badania papieru, tektury, mas włóknistych i środków pomocniczych, stosowanych w przemyśle celulozowo-papierniczym, między innymi:

 • oznaczanie właściwości fizyko-chemicznych i fizyko-mechanicznych oraz składu surowcowego i/lub chemicznego, zgodnie z normami polskimi, europejskimi, międzynarodowymi i regionalnymi lub udokumentowanymi procedurami (PN, EN, ISO, TAPPI, SCAN, itp.),
 • badanie wytrzymałości opakowań transportowych z zawartością,
 • oznaczanie śladowych zawartości pierwiastków metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej,
 • badanie właściwości optycznych (barwa, białość, nieprzezroczystość, itp.),
 • badanie papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością na zgodność z normą PN-P-50430,
 • oznaczanie migracji określonych pierwiastków na zgodność z normą PN-EN 71 cz. 3,
 • badanie opakowań i materiałów opakowaniowych na zgodność z dyrektywą 94/62/EC,
 • badanie papierów na dokumenty i archiwalnych na zgodność z normami PN-EN ISO 9706 i PN-ISO 11108.

 

Wyposażenie 

Wyposażenie Laboratorium zapewnia szybkie wykonywanie specjalistycznych oznaczeń fizyko-chemicznych i fizyko-mechanicznych. Na wyposażenie składają się, między innymi:

 • typowa aparatura pomiarowa: grubościomierze, zrywarki, aparaty do przepukleń, itp., 
 • specjalistyczna aparatura do oznaczeń właściwości drukowych,
 • specjalistyczne urządzenia do badania wytrzymałości opakowań transportowych,
 • nowoczesne przyrządy do badań wytrzymałościowych i właściwości optycznych,
 • spektrofotometr absorpcji atomowej do oznaczania śladowych zawartości pierwiastków.

PPS apparatus

IGT apparatus

Apparatus for the testing of corrugated paperboard rigidity
PFI mill Elrepho 3000

Spectrometer AA-SCAN 1

 

 

BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 30977 (Ogółem: 2830971)

facebook