Laboratorium Metrologiczne

Kierownik Laboratorium: mgr inż. Beata Pałys

tel:    0 42 638 03 41  e-mail: metrologia@ibwch.lodz.pl

 

Laboratorium ma wdrożony system zarządzania wg PN-ENISO/IEC17025:2005+Ap 1:2007 i posiada certyfikat akredytacji AB 388 (od 10.03.2002). Badania objęte zakresem akredytacji ֠patrz zakres akredytacji.

Laboratorium Metrologiczne świadczy usługi w dziedzinie badań włókien, nitek, tekstyliów i wyrobów medycznych. Działalność Laboratorium obejmuje badania cech użytkowych i fizyko-mechanicznych wyrobów włókienniczych i medycznych według norm europejskich EN, norm międzynarodowych ISO i norm polskich PN.

 


Zakres wykonywanych analiz akredytacyjnych:

 • masa liniowa włókien tekstylnych i nitek
 • masa powierzchniowa przy użyciu małych próbek tekstyliów
 • siła zrywająca i wydłużenie włókien, nitek, tekstyliów i wyrobów medycznych

Ważniejsze analizy poza zakresem akredytacji:

dla włókien

 • przekroje poprzeczne, średnica włókien
 • długość i rozkład długości włókien
 • skurcz liniowy włókna
 • współczynnik tarcia włókno o włókno
 • stopień sprężystości włókna i początkowy moduł rozciągania
 • wytrzymałośc właściwa w pętli włókien

dla nitek

 • liczba skrętu
 • kurczliwość multifilamentu
 • stopień sprężystości nitek

dla płaskich wyrobów włókienniczych

 • masa liniowa i powierzchniowa
 • grubość
 • wytrzymałość

dla tworzyw sztucznych (folie i płyty)

 • grubość - metoda skaningu mechanicznego
 • właściwości mechaniczne przy statycznym rozciąganiu

dla wyrobów medycznych

 • siła ugięcia protez kości
 • wytrzymałość na rozerwanie i wydłużenie przy rozerwaniu
 • wytrzymałość na przebicie i przemieszczenie przy przebiciu
 • wytrzymałość wyrobów medycznych na wyrwanie szwów mocujących
 • długość gięcia i sztywność zginania jednostkowa tekstyliów i wyrobów medycznych

Laboratorium Metrologiczne wykonuje analizy dla potrzeb:

 • - prac badawczych i wdrożeniowych
 • - doradztwa i ekspertyz

Aparatura:

 • Maszyna do badania wytrzymałości firmy Instron,
 • Aparat do badania nierównomierności masy liniowej Uster Type C,
 • Lanametr.
BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 14882 (Ogółem: 2830972)

facebook