Gdzie jesteśmy: Strona głównaOfertySeminaria

Seminaria

Harmonogram

seminariów organizowanych w Instytucie Biopolimerów
i Włókien Chemicznych w 2017 roku

 

Temat

Prelegent

Data

Produkty na bazie celulozy modyfikowanej enzymami nowej generacji.

dr hab. inż. Dariusz Wawro, prof. IBWCh,

mgr inż. Włodzimierz Stęplewski

23.02.2017

Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w akredytowanych przez PCA laboratoriach i zespołach IBWCh.

mgr inż. Beata Pałys

16.03.2017

Opracowanie i wdrożenie procedur oznaczania metali oraz zawartości podstawowych pierwiastków w materiałach biomasowych przy wykorzystaniu nowoczesnej  aparatury instrumentalnej.

mgr inż. Maciej Ciepliński,

dr inż. Jadwiga Stufka-Olczyk

 

Wzmocnienie więzi kooperacyjnych i umiędzynarodowienie współpracy naukowo-przemysłowej w ramach działalności Centrum POLINTEGRA.

dr hab. inż. Danuta Ciechańska, prof. IBWCh,

dr inż. Ewa Wesołowska

Badanie procesu transestryfikacji kopoliestru alifatyczno-aromatycznego i PLA w kierunku przetwórstwa na folie.

Przeniesione na 16.11.2017

mgr inż. Monika Szkopiecka

06.04.2017

Wstępne prace badawcze w celu wytworzenia włókninowych produktów kosmetycznych z ko poliestru alifatyczno-aromatycznego z warstwą aktywną- Badanie parametrów metrologicznych oraz właściwości chemicznych, biodegradacyjnych oraz przeciwbakteryjnych.

 

mgr Monika Owczarek,

mgr inż. Monika Szkopiecka

+ BLF, BCh, BLM, BLD, BBPL, NL

 

Badania procesu biosyntezy modyfikowanej celulozy bakteryjnej na podłożach otrzymanych w oparciu o roślinne surowce odpadowe.

Przeniesione na 18.05.2017

mgr inż. Justyna Wietecha

 

Próby opracowania metody wytwarzania wysokiej jakości tektur celulozowych, z udziałem mas włóknistych pochodzących z  niewykorzystanych w przemyśle celulozowo – papierniczym odpadów drzewnych  z różnego rodzaju mas słomowych i  roślin szybko drewniejących przeznaczonych na nowoczesne, ekologiczne opakowania do żywności.

mgr inż. Marzanna Marcinkowska

Wyodrębnianie aktywnych biopolimerów z odpadów drzewnych.

dr inż. Ewa Kopania

18.05.2017

Badania procesu biosyntezy modyfikowanej celulozy bakteryjnej na podłożach otrzymanych w oparciu o roślinne surowce odpadowe.

mgr inż. Justyna Wietecha

Zielony kompozyt drewno-celuloza.

mgr inż. Witold Madaj

22.06.2017

Opracowanie sposobu otrzymywania włókninowych mikro struktur 2D do celów medycznych z nanowłókien z polimerów naturalnych i syntetycznych techniką near field electrospining – kontynuacja.

mgr inż. Michał Kudra

14.09.2017

Badanie opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych.

mgr inż. Włodzimierz Zygmanowski,
dr inż. Elżbieta Baranek

 12.10.2017

Badanie procesu transestryfikacji kopoliestru alifatyczno-aromatycznego 
i PLA w kierunku przetwórstwa na folie.

mgr inż. Monika Szkopiecka

16.11.2017

Badania metod degradacji wybranych form chitozanu – zastosowanie produktów degradacji w medycynie i ochronie roślin.

mgr inż. Maria Wiśniewska - Wrona

14.12.2017

 

Seminaria będą się odbywać w Sali konferencyjnej IBWCh w Łodzi 

o godz. 1100

BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2017-09-18) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 17107 (Ogółem: 2316211)

facebook