Gdzie jesteśmy: Strona głównaOfertySeminaria

Seminaria

Harmonogram

seminariów organizowanych w Instytucie Biopolimerów
i Włókien Chemicznych w 2017 roku

SEMINARIUM
pt.: „Badanie opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych.”
Prelegenci: mgr inż. Włodzimierz Zygmanowski, dr inż. Elżbieta Baranek
zaplanowane na dzień 12.10.2017 nie odbędzie się.

 

Temat

Prelegent

Data

Produkty na bazie celulozy modyfikowanej enzymami nowej generacji.

dr hab. inż. Dariusz Wawro, prof. IBWCh,

mgr inż. Włodzimierz Stęplewski

23.02.2017

Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w akredytowanych przez PCA laboratoriach i zespołach IBWCh.

mgr inż. Beata Pałys

16.03.2017

Opracowanie i wdrożenie procedur oznaczania metali oraz zawartości podstawowych pierwiastków w materiałach biomasowych przy wykorzystaniu nowoczesnej  aparatury instrumentalnej.

mgr inż. Maciej Ciepliński,

dr inż. Jadwiga Stufka-Olczyk

 

Wzmocnienie więzi kooperacyjnych i umiędzynarodowienie współpracy naukowo-przemysłowej w ramach działalności Centrum POLINTEGRA.

dr hab. inż. Danuta Ciechańska, prof. IBWCh,

dr inż. Ewa Wesołowska

Badanie procesu transestryfikacji kopoliestru alifatyczno-aromatycznego i PLA w kierunku przetwórstwa na folie.

Przeniesione na 16.11.2017

mgr inż. Monika Szkopiecka

06.04.2017

Wstępne prace badawcze w celu wytworzenia włókninowych produktów kosmetycznych z ko poliestru alifatyczno-aromatycznego z warstwą aktywną- Badanie parametrów metrologicznych oraz właściwości chemicznych, biodegradacyjnych oraz przeciwbakteryjnych.

 

mgr Monika Owczarek,

mgr inż. Monika Szkopiecka

+ BLF, BCh, BLM, BLD, BBPL, NL

 

Badania procesu biosyntezy modyfikowanej celulozy bakteryjnej na podłożach otrzymanych w oparciu o roślinne surowce odpadowe.

Przeniesione na 18.05.2017

mgr inż. Justyna Wietecha

 

Próby opracowania metody wytwarzania wysokiej jakości tektur celulozowych, z udziałem mas włóknistych pochodzących z  niewykorzystanych w przemyśle celulozowo – papierniczym odpadów drzewnych  z różnego rodzaju mas słomowych i  roślin szybko drewniejących przeznaczonych na nowoczesne, ekologiczne opakowania do żywności.

mgr inż. Marzanna Marcinkowska

Wyodrębnianie aktywnych biopolimerów z odpadów drzewnych.

dr inż. Ewa Kopania

18.05.2017

Badania procesu biosyntezy modyfikowanej celulozy bakteryjnej na podłożach otrzymanych w oparciu o roślinne surowce odpadowe.

mgr inż. Justyna Wietecha

Zielony kompozyt drewno-celuloza.

mgr inż. Witold Madaj

22.06.2017

Opracowanie sposobu otrzymywania włókninowych mikro struktur 2D do celów medycznych z nanowłókien z polimerów naturalnych i syntetycznych techniką near field electrospining – kontynuacja.

mgr inż. Michał Kudra

14.09.2017

Badanie opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych.

mgr inż. Włodzimierz Zygmanowski,
dr inż. Elżbieta Baranek

 12.10.2017

Badanie procesu transestryfikacji kopoliestru alifatyczno-aromatycznego 
i PLA w kierunku przetwórstwa na folie.

mgr inż. Monika Szkopiecka

16.11.2017

Badania metod degradacji wybranych form chitozanu – zastosowanie produktów degradacji w medycynie i ochronie roślin.

Przeniesione na marzec 2018

mgr inż. Maria Wiśniewska - Wrona

14.12.2017

 

Seminaria będą się odbywać w Sali konferencyjnej IBWCh w Łodzi 

o godz. 1100

BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2017-11-06) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 17809 (Ogółem: 2508491)

facebook