Gdzie jesteśmy: Strona głównaOfertyOferta wdrożeniowa

Oferta wdrożeniowa

1. Opracowanie technologii wytwarzania funkcjonalnych włókien chitozanowych w skali wielkolaboratoryjnej.

W Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych opracowano oryginalną technologię wytwarzania włókien chitozanowych, kompozytowych chitozanowo-alginianowych oraz chitozanowo-fibroinowych. Włókna chitozanowe w postaci multifilamentu zastosowano do wytwarzania biodegradowalnych siatek chirurgicznych. Opracowane nowe dwuskładnikowe włókna łącząc korzystne właściwości biodegradowalnych, naturalnych polimerów umożliwiły wytworzenie materiałów opatrunkowych o unikalnych właściwościach. Zdobyte doświadczenia w formowaniu włókien chitozanowych i kompozytowych zamierzamy wdrożyć do przemysłu. Podpisana została umowa o współpracy z partnerem niemieckim na wytwarzanie włókien chitozanowych do produkcji matryc do hodowli komórkowych.

2. Materiały specjalne i kompozytowe

Opracowywano technologię wytwarzania różnych materiałów filtracyjnych, izolacyjnych i specjalnych z ultracienkich włókien szklanych, ceramicznych i innych włókien mineralnych i syntetycznych, a zwłaszcza materiałów przeznaczonych do wytwarzania filtrów powietrza o skuteczności oddzielania do 99,9999, a nawet 99,99995% co odpowiada penetracji poniżej 1,10‑4%. Jest to zakres dla filtrów klasy HEPA (High Efficincy Particulate Airfilter) i ULPA (Ultra Low Penetration Airfilter) znajdujących zastosowanie w technice tzw. „czystych pomieszczeń”. Zakład Doświadczalno-Produkcyjny może wytwarzać na zamówienie partie doświadczalne i produkcyjne wyżej wymienionych materiałów według wymagań technicznych uzgodnionych z odbiorcami

3. Technologia wytwarzania opatrunku hemostatycznego i przyśpieszającego gojenie ran.

Hemostatyczny i przyspieszający gojenie ran opatrunek przeznaczony jest do udzielania pierwszej pomocy i opatrywania ran urazowych. Oprócz funkcji ochronnych (zabezpieczenia przed wpływem środowiska, wodoszczelność, barierowość mikrobiologiczna, właściwości przeciwbakteryjne) charakteryzuje się zdolnością hamowania krwawienia (działanie hemostatyczne) oraz aktywnością przeciwbakteryjną, pozwalającą na ochronę przed wystąpieniem zakażenia i wtórną infekcją.

4. Włókna i włókniny z polimerów biodegradowalnych.

IBWCh prowadzi badania dotyczące opracowania krajowego polimeru biodegradowalnego z grupy kopoliestrów alifatyczno-aromatycznych. Jednocześnie prowadzone są prace badawcze dotyczące możliwości wykorzystania tego polimeru oraz innych dostępnych handlowo komercyjnych polimerów biodegradowalnych, do wytwarzania wyrobów włókienniczych, w tym włókien i włóknin metodami: melt-blown, spun-bond i techniką elektroprzędzenia do celów technicznych, medycznych i rolniczych.

Ofertę stanowi również opracowywanie technologii i wytwarzanie na zamówienie różnego rodzaju papierów ręcznie czerpanych do prac konserwatorskich i archiwalnych.

BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 16843 (Ogółem: 2867476)

facebook