Gdzie jesteśmy: Strona głównaStrona głównaKonferencja

Konferencja

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polimery w Medycynie. Konferencja odbędzie się 18 maja 2018 roku w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi.

Celem konferencji jest przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych w zakresie szerokiego zastosowania polimerów naturalnych i syntetycznych w medycynie, farmacji i stomatologii. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli świata nauki zajmujących się opisaną problematyką - do doświadczonych pracowników naukowych, a także do studentów, doktorantów oraz do osób działających w zakresie  praktyki gospodarczej.

W programie konferencji przewidziane są referaty plenarne, sesja naukowa i posterowa oraz sesja przeznaczona dla młodych naukowców i doktorantów. Konferencja jest okazją do wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków badawczych w Polsce, zajmującymi się przedstawioną problematyką, a także do nawiązania współpracy pomiędzy polimerowcami, a przedstawicielami środowiska medycznego.

Tematyka konferencji obejmuje poniższe zagadnienia:

 • Naturalne i syntetyczne polimery w medycynie, farmacji i stomatologii
 • Biomateriały i ich zastosowanie
 • Polimerowe wyroby medyczne
 • Nanotechnologia i biotechnologia dla ochrony zdrowia
 • Biozgodność biomateriałów

Język konferencji: polski

 ***

5 grudnia 2017 roku, w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjne Oblicza Przemysłu Włókienniczego. Gospodarka cyrkularna a wykorzystanie polimerów. W konferencji wzięło udział ponad 80 uczestników z 15 różnych instytucji badawczych i ośrodków akademickich. Konferencja była podzielona na 4 sesje tematyczne, które dotyczyły wyrobów biodegradowalnych, polimerów, zastosowań włókien i materiałów włóknistych, a także aspektów ekonomicznych działalności przemysłu włókienniczego. Konferencja rozpoczęła się uroczystym przemówieniem Dyrektora dr Radosława Dziuby. Podczas sesji plenarnej wystąpiła prof. Zofia Wysokińska – Główny Ekspert ds. eksportu w Ministerstwie Rozwoju, podkreślając w swoim wystąpieniu znaczenie przemysłu włókienniczego w gospodarce kraju, a także Dziekan Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ, prof. Katarzyna Grabowska, która odniosła się do konieczności edukacji wyższej i średniej przyszłych inżynierów i specjalistów w obszarze włókiennictwa. Ponadto w sesji otwierającej konferencję zabrał głos długoletni pracownik IBWCh, prof. Dariusz Wawro, pełniący funkcję zastępcy Przewodniczącej Rady Naukowej IBWCh a także Dyrektor Instytut Włókiennictwa, dr inż. Tomasz Czajkowski oraz Dyrektor Instytutu Przemysłu Skórzanego dr inż. Bogusław Woźniak. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że dyskusje i tematy podejmowane podczas konferencji będą kontynuowane i zachęcą do podejmowania działań, a także wspólnych, interdyscyplinarnych projektów.

 

 

 

***

Serdecznie zapraszamy na:

I Ogólnopolską Konferencję Naukową

Innowacyjne Oblicza Przemysłu Włókienniczego

Gospodarka cyrkularna a wykorzystanie polimerów

 

 

 

Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2017 r. w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi.

Celem konferencji jest przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych w zakresie przemysłu włókienniczego, a w szczególności wytwarzania i zastosowania polimerów oraz ich oddziaływania na środowisko naturalne, a także gospodarka cyrkularna, jej aspekty ekonomiczne i środowiskowe oraz innowacje przyjazne środowisku w obszarze przemysłu włókienniczego.

Podczas konferencji zostaną poruszone kwestie ponownego wykorzystania odpadów, recykling materiałów polimerowych oraz szerokie możliwości zastosowania włókien i materiałów włóknistych. Konferencja jest adresowana do przedstawicieli świata nauki zajmujących się opisaną problematyką i do osób działających w zakresie praktyki gospodarczej.

 

Tematyka konferencji obejmuje poniższe zagadnienia:

Aspekty ekonomiczne

 • gospodarka cyrkularna
 • biogospodarka
 • innowacje przyjazne środowisku
 • zagospodarowanie odpadów

Polimery a środowisko

 • polimery na bazie surowców odnawialnych
 • nowe materiały polimerowe
 • polimery biodegradowalne
 • recykling materiałów polimerowych

Zastosowanie włókien i materiałów włóknistych

 • włókna w medycynie, rolnictwie i tekstyliach
 • biomateriały, nanomateriały i ich wykorzystanie
 • przetwórstwo celulozo-papiernicze
 • wyroby artystyczne z włókien

 

Język konferencji: polski

 

BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2017-10-20) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 2915 (Ogółem: 2644883)

facebook