Sposób upowszechniania wyników

Sposób upowszechniania wyników uzyskanych w projekcie foresight

Promocja projektu prowadzona była zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji. Na bieżąco aktualizowana była strona internetowa dotycząca projektu oraz prowadzona była korespondencja w postaci dokumentów z uwzględnieniem logo programu POIG, logo Unii Europejskiej oraz logo projektu foresight.  Zakupione zostały tablice informacyjne, naklejki, z logotypami POIG oraz zaprojektowane zostały dwa roll-upy w języku polskim i angielskim.  

W ramach działalności promocyjnej Koordynator projektu oraz jego przedstawiciele  uczestniczyli w następujących konferencjach i spotkaniach na których zaprezentowane zostały wyniki projektu w formie prezentacji, posterów i roll-upów:

1. XVII Seminarium Polskiego Towarzystwa Chitynowego pt. „Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych”, ( 21-23.09.2011r, Warszawa), organizowana przez Polskie Towarzystwo Chitynowe i Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych.

2. I Międzynarodowa Konferencja pt. „Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie i porządku publicznym", (12-14.10.2011 r, Szczytno, Wyższa Szkoła Policji)

3. IV Edycja Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2011, ( 9-10.11.2011r, Łódź) zorganizowanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

4. Spotkanie stowarzyszenia EPNOE oraz członków konsorcjum nowego projektu  „Expanding EPNOE leadership towards Food and Health related materials and increasing industrial participation”, (6-8.03.2012 r, Sophia Antipolis, Francja).

5. Konferencja pt. „Green Polymer Chemistry 2012 r, ( 20-22.03.2012 r, Kolonia, Niemcy), organizowana przez firmę AMI-Applied Market Information Ltd.

6. 7 th Annual Public Conference- From FP7 to Horizon 2020, Siódma, Coroczna Publiczna Konferencja Europejskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylno-Odzieżowego (29-30.03.2012 r, Bruksela, Belgia), organizowana przez The European Apparel and Textile Confederation.

7. XII Ogólnopolskie Seminarium Studenckie TEXTIL 2012, Moda-twórcze spojrzenie ucznia, podczas którego przedstawiono prezentacje nt. „ Zaprojektuj swoją karierę – włókiennictwo jutro” (23.04.2012 r, Łódź, PŁ).

8. Konferencja Delficka ( 26.04.2012 r, sala konferencyjna w Instytucie Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym –EEDRI, Łódź), spotkanie ekspertów oraz przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki,  Urzędu Marszałkowskiego, nauki i przemysłu w celu omówienia wyników rund delfickich oraz określenie przyszłych kierunków rozwoju przemysłu tekstylno-odzieżowego.  

9. X Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Techniczne, podczas którego przedstawiona została prezentacja nt. „ Priorytetyzacja krytycznych technologii w świetle projektu Foresight. Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski”, (24-25.05.2012 r, Kroczyce).

10. X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Clotech 2012”, której tematem przewodnim były „ Innowacyjne materiały i technologie w gotowych wyrobach tekstylnych, odzieży i obuwiu ochronnym”, zaprezentowany został poster nt. „ Prioritisation of critical technologies as the practical results of the foresight Project” Modern Technologies for the textile industry. Chance for Poland”,  ( 20-21.09.2012 r, Warszawa).

11. Jubileuszowe Seminarium Naukowe z okazji 60-lecia Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych ( 28.09.2012 r, Łódź).

12. V Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2012, które zostało zorganizowane pod hasłem „ W drodze do innowacyjnej gospodarki regionów- rozwój, konkurencja współpraca”, zaprezentowana została prezentacja nt. „Obszary przewagi konkurencyjnej polskiego przemysłu włókienniczego w świetle badań przeprowadzonych w ramach projektu foresight. Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski”, ( 7-8.11.2012 r, Łódź, hotel Andel's).

13. Konferencja pt. „Szyte na miarę kwalifikacje przyszłością sektora włókienniczo-odzieżowego w łódzkim” , której towarzyszyły obchody 90-lecia Stowarzyszenia Włókienników Polskich, zaprezentowany został baner nt. Projekt Foresight. Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski”, (23.11.2012, Zespół Szkół Ponad gimnazjalnych  nr 19, Łódź).

14.8th Annual Public Conference, Chating the Future of Textile Research and Innovation in in Europe, zaprezentowanie i omówienie przyszłych kierunków badań i innowacji dla przemysłu włókienniczego w Europie oraz przedstawienie możliwości powiązania tego sektora z programem unijnym Horyzont UE 2020, (20-21.03.2013 r, Bruksela, Belgia)

15. Spotkanie Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego  (22.03.2013 r, Chorzów).

16. Konferencja pt. Innowacyjne włókiennictwo i przemysł mody jako specjalizacja regionalna” zorganizowana z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia Włókienników Polskich oraz Marszałka Województwa Łódzkiego, (27.05.2013 r, Sala konferencyjna Textilimpexu, Łódź), został zaprezentowany roll-up zawierający informacje o projekcie.

17. Konferencja Foresight  Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski zorganizowana pod hasłem” Utkajmy przyszłość…”, ( 18.06.2013r, Ministerstwo Gospodarki ,Sala „Pod Kopułą”, Warszawa). Nad konferencją  honorowy patronat objęło Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rada Główna  Instytutów Badawczych, Prezydent Miasta Łodzi, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Wojewoda Łódzki. Natomiast patronat medialny objęła TVP Łódź i czasopisma: Fibres & Textiles  in Eastern Europe, Przegląd Włókienniczy, Chemik , Polimery oraz Przemysł Chemiczny. Na konferencji został zaprezentowany film Utkajmuy nasza przyszłość oraz pokaz mody  - inscenizacja multimedialna nt. „ Ekologia  i Innowacja”

Na potrzeby upowszechniania i popularyzacji wyników uzyskanych w projekcie wyemitowany został również program w TVP i PR w dniu 4.07.2011 r , zakupiona została w tym celu licencja. W ramach organizacji konferencji Foresight Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski, zorganizowanej pod hasłem „Utkajmy przyszłość …”zostały wydane materiały konferencyjne w postaci broszur, ulotek, plakatów i przygotowane zostały notatniki i długopisy z logo projektowym. Instytut Włókiennictwa zaprojektował kilim z logo projektowym i logo wszystkich partnerów realizujących projekt Nagrana  i rozprowadzona została płyta z pokazem mody – inscenizacji multimedialnej  nt. Ekologii i Innowacji, natomiast film  nt. Utkajmy przyszłość został umieszczony na stronie internetowej projektu. 

BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2017-02-21) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 1284 (Ogółem: 2830951)

facebook