Wyniki projektu

W wyniku badań realizowanych w ramach projektu powstały scenariusze rozwoju i wdrożenia nowoczesnych technologii przemysłu włókienniczego, zapewniające w przyszłości  konkurencyjność na rynku międzynarodowym i zarazem przyczynić się do unowocześnienia niektórych sektorów gospodarki np. rolnictwa, budownictwa, medycyny i motoryzacji.

Do grona podmiotów potencjalnie zainteresowanych rezultatami badań należą:

  • Instytucje rządowe i samorządowe
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Polskie Izby Branżowe
  • Polskie Platformy Technologiczne
  • Centra Zaawansowanych Technologii
  • Uczelnie Wyższe
  • Firmy krajowe i zagraniczne z sektora włókienniczego, wyrobów medycznych, higienicznych, i kosmetycznych oraz producentów środków ochrony indywidualnej
  • Konsorcjum podczas realizacji projektu zamierza inicjować i prowadzić działania na rzecz wdrażania scenariuszy rozwoju przemysłu włókienniczo-odzieżowego, które zostaną opracowane w ramach foresightu. Opracowana wizja rozwoju włókiennictwa do roku 2020+ pozwoli na poprawę wizerunku tej gałęzi gospodarki.

Do osiągnięciu tego celu może przyczynić się modyfikacja polityki na taką, która będzie służyć pobudzaniu innowacyjności w przemyśle tekstylnym i pomoże w budowaniu pomostu pomiędzy nauką a przemysłem w obszarze włókiennictwa.

Priorytetowymi obszarami badań zespołu naukowców są:
- włókna naturalne
- włókna chemiczne
- nanowłókna z polimerów naturalnych i syntetycznych
- włókniny: agro- i geowłókniny, wyroby higieniczne, filtracyjne
- dzianiny
- wyroby techniczne
- wyroby medyczne
- środki ochrony indywidualnej

BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2017-02-21) • Informację zmodyfikował(a): (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 1200 (Ogółem: 2830952)

facebook